česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnost podání žádosti o dlouhodobé vízum / dlouhodobý pobyt

V souladu se zákonem Lex Ukrajina jsou aktuálně na konzulátu ve Lvově přijímány následující typy žádostí o dlouhodobá víza / pobyty:

1/ Žádost o dlouhodobé vízum za účelem rodinný (sloučení rodiny)

2/ Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny

3/ Žádost o dlouhodobé vízum / pobyt za účelem studia, pokud se týká studia akreditovaného oboru na VŠ /§64 písm. a) ZPC/ nebo pobytu v rámci mezinárodních stipendií, stipendií české vlády nebo MŠMT /§64 písm. d) ZPC/

4/ Žádost o zaměstnaneckou kartu pro občana Ukrajiny, který je účastníkem vládou schváleného programu a kterému nebyla Českou republikou udělena dočasná nebo mezinárodní ochrana

5/ Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu

6/ Žádost o modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance pro občana Ukrajiny, kterému nebyla udělena Českou republikou dočasná nebo mezinárodní ochrana

7/ Žádost o mimořádné pracovní vízum, pobývá-li žadatel na Ukrajině

8/ Žádost o schengenské vízum víza pro rodinného příslušníka občanů EU, kteří je doprovázejí nebo následují

9/ Žádost o trvalý pobyt od českých krajanů - cizincem s prokázaným českým původem se rozumí držitel platného Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě, které bude k žádosti přiloženo, popř. dodáno později na základě výzvy k odstranění vad podání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okruh žadatelů: Výkon vízové agendy týká bez dalších omezení všech místně příslušných žadatelů - tedy nejen všech občanů Ukrajiny, ale i všech cizinců s dlouhodobým / trvalým pobytem na Ukrajině. 

Žádost o dlouhodobé vízum / pobyt, s výjimkou explicitně uvedených žádostí, je oprávněn podat občan Ukrajiny nehledě na to, zda mu byla udělena dočasná ochrana v ČR nebo jiné zemi EU.

NELZE podávat žádosti týkající se přípravného studia jazykových kurzů /§64 písm. b) ZPC/, ani žádosti týkající se studia na středních školách a konzervatořích /§64 písm. c) ZPC/, stáží, dobrovolnické služby apod. /§64 písm. e) -g)  ZPC/ a nelze podat ani žádost za účelem ostatní (jazykové kurzy, studium programů neakreditovaných v ČR atd.).  

Žádosti o schengenská víz konzulát stále nepřijímá.

Žádost v souladu s § 169 D (1) cizineckého zákona žadatel podává osobně (nikoliv poštou nebo zplnomocněným zástupcem).

Na podání žádosti je třeba se registrovat emailem na consulate_lvov@mzv.gov.cz.

V emailu prosím uveďte tyto údaje: 

  • Jméno a příjmení žadatele (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele)
  • Datum narození žadatele
  • O jaký typ víza / pobytu chcete žádat
  • Kontaktní údaje na žadatele (telefon a e-mail)

Do přílohy emailu prosím vložte ve formátu pdf:

  • kopii dokladu prokazujícího účel pobytu

Žadatelům, kteří odešlou e-mailovou objednávku splňující uvedená kritéria, je termín k podání žádosti následně sdělen formou e-mailu. Vyčkejte na obdržení termínu a nezasílejte registrace bezprostředně opakovaně. Termíny jsou přidělovány chronologicky vždy na následující týden (či dle dohody později) v pořadí doručení objednávek do e-mailové schránky: consulate_lvov@mzv.gov.cz; doporučujeme registraci provést tehdy, když má žadatel připraveny veškeré náležitosti pro podání.

Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.