česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Informujeme, že způsoby jak získat spolehlivé informace o vízové proceduře, je kontaktovat:

  1. přímo Generální konzulát ČR ve Lvově, a to telefonicky, e-mailem (consulate_lvov@mzv.gov.cz) nebo prostudováním oficiálních webových stránek úřadu, nebo
  2. Vízový odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR (VO@mzv.gov.cz)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Pro veřejnost je konzulát otevřen v každý pracovní den od 9 do 11 hod, a to:

1/ za účelem podání vízové žádosti dle instrukce - registrace konzulátu

2/ za účelem donosu dokumentů k vízovým žádostem

3/ za účelem vyzvednutí víza - na základě informace / výzvy konzulátu

4/ za účelem vzdání se dočasné ochrany

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazy prosím pokládejte prostřednictvím emailu:

VÍZOVÉ DOTAZY: consulate_lvov@mzv.gov.cz

TELEFONNÍ vízové dotazy zodpovídá konzulát ve dnech pondělí - čtvrtek od 14 do 16 hod., pouze na tel. čísle +380 67 3604379

KONZULÁRNÍ POHOTOVOST - mobilní telefon nepřetržité služby pro české občany v nouzi: +38 067 6732811

Legalizace dokumentů: úterý + čtvrtek 14 - 15 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučujeme vyvarovat se nabídek různých prostředníků, ať už agentur či jednotlivců, kteří poskytují za úplatu své služby na internetu či v blízkosti konzulátu nebo vízových center. Zdůrazňujeme, že tyto osoby, které mohou šířit lživé informace o tom, že zajistí pohovor s konzulárním úředníkem, vydání požadovaného víza či registraci, nemají žádný vztah k pracovníkům generálního konzulátu.

Generální konzulát ČR ve Lvově upozorňuje, že registrace na jakýkoliv typ víza nebo povolení k pobytu je bezplatná. Je zcela zbytečné a nežádoucí za tuto službu platit prostředníkům. V případě, že jste přímo kontaktováni někým, kdo Vám tuto službu za poplatek nabízí, informujte generální konzulát na e-mailové adrese lvov@embassy.mzv.gov.cz (s uvedením Vašeho jména a bližších údajů o osobě, která po Vás peníze požadovala).

Řízení o udělení víz k pobytu do 90 dnů (krátkodobých, schengenských) je upraveno Nařízením EP a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (PDF, 634 KB). V případě ukrajinských občanů se dále aplikuje Dohoda mezi EU a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (PDF, 298 KB).

Řízení o udělení víz k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobých - národních), povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb. (PDF, 2 MB)., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodování o žádostech o udělení dlouhodobých víz (vízum typu D) a pobytových povolení (vízum k převzetí pobytového povolení typu D) je v kompetenci orgánů Ministerstva vnitra ČR.

V kompetenci zastupitelských úřadů České republiky je řízení o žádostech o schengenská víza.

Každému žadateli o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu je do jeho cestovního dokladu vyznačeno razítko, které potvrzuje přijetí žádosti. V případě udělení víza je přes toto razítko vylepen vízový štítek. Toto razítko nemá žádné právní důsledky.