česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace

Občané Malajsie nepodléhají pro krátkodobé pobyty (do 90 dnů) v ČR/schengenském prostoru vízové povinnosti, pakliže účelem cesty není výdělečná činnost. Občané Malajsie nicméně podléhají vízové povinnosti pro dlouhodobé pobyty. Žádost o dlouhodobé vízum mohou občané Malajsie podat na kterémkoliv zastupitelském úřadě ČR. 

Občané států podléhajících vízové povinnosti, kteří dlouhodobě pobývají v Malajsii (předloží platné pobytové povolení s platností převyšující 366 dnů), podávají žádost o krátkodobé (schengenské) vízum na zastupitelském úřadě ČR v Kuala Lumpur, pakliže je ČR jediným nebo hlavním cílem cesty do schengenského prostoru. 

Při podání žádosti o víza se vyžaduje osobní přítomnost.

Úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00

Žadatelé o víza musejí být předem objednáni.

Veškeré cizozemské dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být opatřeny předepsaným ověřením (superlegalizovány) a přeloženy do českého jazyka.

 

 

Adaptačně - integrační kurz - nová povinnost pro cizince od 1. 1. 2021

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým dle ustanovení §… více ►