česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrační systém pro podávání žádostí

Konzulární a vízový úsek Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur poskytuje služby výhradně žadatelům, kteří si předem sjednali schůzku.

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur používá e-mailový objednací systém pro stanovení termínu pro podání žádosti o všechny typy víz a povolení k pobytu i konzulární služby.

Důrazně doporučujeme požádat o schůzku k podání žádosti o vízum v dostatečném časovém předstihu před plánovanou cestou (dlouhodobá víza a povolení k pobytu - min. 3 měsíce, krátkodobá víza - min. 3 týdny) .

Používejte prosím správnou e-mailovou adresu podle typu žádosti. Při nedodržení níže uvedených pravidel neobdržíte na svůj e-mail odpověď.

Prosíme nezasílejte svou žádost o stanovení termínu schůzky dříve, než budete mít všechny k dispozici fyzické originály všech potřebných dokumentů. Kopie a vytištěné skeny nejsou akceptovány.

 

Krátkodobá (schengenská víza) - typ C (pro cizince pobývající v Malajsii a občany Papuy-Nové Guineje)

Každá dospělá osoba musí podat samostatnou žádost (tj. 1 dospělý žadatel = jeden e-mail) o termín schůzky zprávou na e-mailovou adresu kualalumpur.consulate@mzv.gov.czProsíme neposílejte žádosti opakovaně nebo ve více částech. 

Zpráva musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. číslo pasu nebo cestovního dokladu
 4. účel cesty (např. turistika, návštěva, obchod, konference atd.)
 5. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa
 6. sken datové stránky žadatelova pasu/cestovního dokladu a kopie povolení k pobytu ve formě štítku nalepeného v pasu (prodloužení pobytu formou ePass není akceptováno)
 7. sken dokladu prokazujícího účel pobytu (např. zvací dopis, potvrzení o rezervaci ubytování).

Skenované dokumenty zasílejte vždy jako přílohu (nikoliv jako odkaz na uložený soubor v cloudu) pouze ve formátu jpg nebo pdf. 

Pokud jste rodinný příslušník občana EU, prosím uveďte tuto skutečnost a zašlete nám kopii dokladu o Vašem příbuzenském vztahu. Velvyslanectví Vám ve své odpovědi nabídne nejbližší možný termín na základě vzájemné dohody.

 

Dlouhodobá víza (typ D) a povolení k pobytu

Každá dospělá osoba musí podat samostatnou žádost (tj. 1 dospělý žadatel = jeden e-mail) o termín schůzky zprávou na e-mailovou adresu kualalumpur.consulate@mzv.gov.czNeposílejte prosím žádosti opakovaně nebo ve více částech. 

Zpráva musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. číslo pasu nebo cestovního dokladu
 4. typ víza (dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu)
 5. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa
 6. sken datové stránky žadatelova pasu/cestovního dokladu
  * v případě cizinců legálně pobývajících v Malajsii kopie povolení k pobytu ve formě štítku(ů) nalepeného(ných) v pasu (prodloužení pobytu formou ePass není akceptováno). Žadatel musí legálně pobývat v Malajsii kontinuálně již minimálně dva roky, tj. více než 731 dnů na dlouhodobé vízum či pobyt (nikoliv na vízum k jednomu vstupu).
 7. sken dokladu prokazujícího účel pobytu. 

Skenované dokumenty zasílejte vždy jako přílohu (nikoliv jako odkaz na uložený soubor v cloudu) pouze ve formátu jpg nebo pdf. 

Kapacita konzulárního úseku pro přijímání žádostí pro dlouhodobá víza a povolení k pobytu jsou 4 žádosti týdně. Schůzky se uskutečňují dle následujícího rozvrhu:

úterý od 10 hodin - 2 žádosti o dlouhodobé vízum / povolení k pobytu za účelem studia;

čtvrtek od 10 hodin - 2 žádosti o dlouhodobé vízum / povolení k pobytu za účelem studia nebo za jiným účelem.

 

Konzulární služby

Každá osoba musí podat žádost o termín prostřednictvím emailu kualalumpur.consulate@mzv.gov.cz, která musí obsahovat následující informace o žadateli:

 1. jméno a příjmení
 2. druh požadované služby (např. superlegalizace dokumentů, ověření podpis, žádost o cestovní doklad atd.)
 3. platné osobní telefonní číslo a emailová adresa
 4. sken dokladu určeného k ověření (např. výpis z trestního rejstříku, rodný list, plná moc).

 

 

Pokud zaslaný e-mail nebude obsahovat výše uvedené informace, neobdržíte žádnou reakci na svou žádost.

Zaslané emaily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky (blokace odpovědi a postoupení emailu), do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny. V takovém případě neobdržíte žádnou reakci na svou žádost.

V případě pozitivně vyhodnocených žádostí (tj. žádostí obsahující všechny výše uvedené požadavky) obdržíte (obvykle do 3 pracovních dní) emailovou odpověď s termínem (datem a časem) Vaší schůzky. Upozorňujeme, že přidělené datum a čas není možné měnit, žadatel vždy obdrží první volný termín.

Jednacími jazyky, kterými lze hovořit při vízovém řízení  na Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur, jsou čeština a angličtina. V případě, že žadatel ani jedním z těchto jazyků nehovoří, je jeho povinností si na vlastní náklady zajisti tlumočníka pro řízení o žádostech o dlouhodobá víza a pobyty. Veškeré dokumenty vydané českými orgány jsou pouze v češtině, proto žadatel, který český jazyk neovládá, je povinen si na vlastní náklady zajistit jejich překlad.

Velvyslanectví komunikuje s žadateli prostřednictvím e-mailu a pošty, nikoli sociálních sítí (Facebook, Whatsapp apod.).