українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnost podání žádosti pro studenty z Ukrajiny, kteří jsou držiteli dočasné ochrany v jiném členském státě EU než v ČR

S účinností od 15. října mohou podávat žádosti o dlouhodobá víza za účelem studia a dlouhodobé pobyty za účelem studia studenti z Ukrajiny, kteří jsou držiteli dočasné ochrany v jiném členském státě EU než v ČR. Tato možnost byla zavedena nařízením vlády č. 308/2022 Sb., které vstoupilo v platnost od 15. 10. 2022
 

Ukrajinští studenti, kteří jsou držiteli dočasné ochrany v jiném členském státě EU než v ČR, mohou nově podávat žádosti o dlouhodobá víza za účelem studia a dlouhodobé pobyty za účelem studia, a to na Velvyslanectví ČR v Kyjevě nebo na Generálním konzulátu ČR ve Lvově. Držitelé dočasné ochrany v ČR již na českých školách studovat mohou na základě dočasné ochrany a žádná další víza nepotřebují. Krátkodobě (do 90ti dnů) mohou ukrajinští studenti v ČR studovat bez víz.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že:

1/ Žádosti mohou být přijímány pouze od občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou v jiném státě EU; pro ostatní zájemce o studium stále trvá možnost jet do ČR a požádat o dočasnou ochranu v ČR - což jim následně umožní i dlouhodobé studium v ČR.

2/ Studium se musí týkat buď akreditovaných studijních programů na vysoké škole, podle  §64 odst. a) nebo stipendijních pobytů splňujících podmínky §64 odst. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky (tj. netýká se např. jazykových kurzů apod.).

3/ Žádost lze podat pouze osobně (nikoliv poštou nebo zplnomocněným zástupcem), žadatel se k podání žádosti musí předem registrovat.

4/ Místní příslušnost k podání žádosti na velvyslanectví v Kyjevě nebo generálním konzulátě ve Lvově zůstává zachována.

Způsob objednání a příslušné náležitosti jsou uvedeny ve vízových informacích na stránkách velvyslanectví. K žádosti o registraci je kromě kopie datové stránky cestovního pasu žadatele s fotografií a osobními údaji ve formátu pdf a kopie dokladu potvrzujícího účel pobytu ve formátu pdf (jak je uvedeno) navíc třeba doložit kopii dokumentu dokládajícího, že žadatelem je držitel dočasné ochrany v jiném členském státě EU než v ČR, protože jen těchto žadatelů se nové nařízení týká. Při podání žádosti pak bude požadován originál tohoto dokumentu. Žádost o objednání termínu k podání žádosti bude zpracována pouze pokud bude obsahovat všechny požadované náležitosti.

 

Užitečné odkazy:

Vláda na návrh Lipavského zpřísní zákaz vstupu ruských občanů do Česka a podpoří studenty z Běloruska a Ukrajiny

Portál Úřadu vlády ČR – jednání vlády 12. října 2022

 

Právní zdroje:

● Zákon č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

● Nařízení vlády č. 200 ze dne 22. června 2022, o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

● Nařízení vlády č. 309 ze dne 12. října 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

● Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

● Nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech