українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o pobytu cizinců

Velvyslanectví České republiky v Kyjevě informuje, že dne 1.7.2023 nabývá účinnosti zákon č. 173/2023 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Novela zákona o pobytu cizinců přináší tyto změny ve stávající praxi při aktuálním rozsahu pobytové agendy na velvyslanectví:

1) Žadatelé, kteří nejsou občany Ukrajiny, mohou podávat žádost o dlouhodobé vízum a pobyt pouze v případě, že na území Ukrajiny pobývají oprávněně a nepřetržitě po dobu nejméně 2 let.

2) Výpis z rejstříku trestů je žadatel povinen předložit i v případě, kdy v jiné zemi než Ukrajina pobýval v předchozích třech letech více než 6 měsíců v souhrnu (nikoliv pouze nepřetržitě jako dosud)

3) Modrá karta:

V případě žádostí o modrou kartu postačí předložit u některých profesí (aktuálně řídící pracovníci v oblasti služeb informačních a komunikačních technologií a specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií) jako doklad o vysoké kvalifikaci místo dokladu o vzdělání pouze tzv. vyšší odbornou dovednost. Pro dosažení vyšší odborné dovednosti se požaduje odborná praxe v délce alespoň 3 let, kterou žadatel o modrou kartu získal v období 7 let bezprostředně předcházející podání žádosti (vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 205/2023).

Žadatelé o modrou kartu mohou nově předložit pracovní smlouvu uzavřenou na 6 měsíců nebo smlouvu o smlouvě budoucí.

4) Žádost o upuštění od osobního podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo pobyt je nově zpoplatněna částkou 2 500 Kč.

5) Nově nelze podávat žádost o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny v případě nezaopatřených dětí, kteří dosáhli věku 18 let.