українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozšíření možnosti podávaní žádostí o další typy dlouhodobých víz a pobytů pro ukrajinské občany

Na základě novely nařízení vlády č. 308/2022  Sb. o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb. mohou být s účinností od 31. března 2023 nově podávány na Velvyslanectví České republiky v Ukrajině žádosti za následujícími účely:
 

  1. žádosti o dlouhodobá víza za účelem rodinným a o dlouhodobé pobyty za účelem sloučení rodiny (§ 42a zákona pobytu cizinců)
  2. žádosti o dlouhodobé pobyty za účelem vědeckého výzkumu (§ 42f zákona o pobytu cizinců)
  3. žádosti o modrou kartu (§ 42i zákona o pobytu cizinců), pokud budou podány občany Ukrajiny, kterým byla v jiném členské státě Evropské unie udělena dočasná ochrana nebo o ni požádali.
  4. Žádosti o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt za účelem studia. Studium se musí týkat buď akreditovaných studijních programů na vysoké škole, podle  §64 odst. a) zákona o pobytu cizinců nebo stipendijních pobytů splňujících podmínky §64 odst. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky (tj. netýká se např. jazykových kurzů apod.). Nově se již u tohoto účelu pobytu  nevyžaduje podmínka, že žadatel musí být držitelem dočasné ochrany v jiném členské státě EU nebo o ni požádali.
  5. Žádosti o trvalý pobyt českých krajanů, tj. držitelů nebo žadatelů o Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě

Žádost podávané za jiným účelem jsou nepřijatelné.

Žádost lze podat pouze osobně (nikoliv poštou nebo zplnomocněným zástupcem), žadatel se k podání žádosti musí předem registrovat.

Místní příslušnost k podání žádosti na velvyslanectví v Kyjevě nebo generálním konzulátě ve Lvově zůstává zachována.

Způsob objednání a příslušné náležitosti jsou uvedeny ve vízových informacích na stránkách velvyslanectví. K žádosti o registraci je kromě kopie datové stránky cestovního pasu žadatele s fotografií a osobními údaji ve formátu pdf a kopie dokladu potvrzujícího účel pobytu ve formátu pdf (jak je uvedeno). V případě žádostí o modrou kartu je třeba doložit kopii dokumentu dokládajícího, že žadatelem je držitel dočasné ochrany v jiném členském státě EU než v ČR. Při podání žádosti pak bude požadován originál tohoto dokumentu.

Žádost o objednání termínu k podání žádosti bude zpracována pouze, pokud bude obsahovat všechny požadované náležitosti.

V souladu s novelizovaným nařízením vlády č. 200/2022 Sb., které upravuje nepřijatelnost žádostí podávaných občany Ruska a Běloruska, nelze podávat žádosti ani těmi žadateli, kteří mají více státních občanství a jedno z nich je ruské nebo běloruské, nejde-li o výjimku uvedenou v § 2 tohoto nařízení.

Velvyslanectví České republiky v Ukrajině upozorňuje, že případné udělení dlouhodobého víza nebo pobytu nenahrazuje povolení k výjezdu z území Ukrajiny pro ty ukrajinské občany, kteří podléhají právním předpisům o mobilizaci.

Právní zdroje:

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,

Nařízení vlády č. 200/2022 Sb., ze dne 22. června 2022, o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

Nařízení vlády č. 308/2022 Sb. ze dne 12. října 2022, o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.