Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení fotografické soutěže "Česká republika pomáhá" 2009

 

(Archivní článek, platnost skončena 17.09.2010.)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) vyhlašuje fotografickou soutěž s tématikou rozvojové spolupráce a rozvojových zemí. Nejlepší fotografie budou oceněny a vystaveny.

Textové pole:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) vyhlašuje fotografickou soutěž s tématikou rozvojové spolupráce a rozvojových zemí. Nejlepší fotografie budou oceněny a vystaveny.

Tématické kategorie:

 1. Obrázky z rozvojových zemí – jednotlivý snímek
 2. Obrázky z rozvojových zemí – série snímků

Pravidla soutěže:

 1. Fotografické práce, tedy jednotlivé snímky nebo série snímků, musí dokumentovat aktivity spojené s realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR nebo život obyvatel rozvojových zemí.
 2. Účast v soutěži je bezplatná.
 3. Jeden autor může přihlásit maximálně 6 fotografických prací (jedna série se považuje za jednu práci), přičemž jedna série může obsahovat nejvýše 4 snímky. Fotografie musí být barevné. Fotografie, které byly doručeny do soutěže MZV s tématikou rozvojové spolupráce a rozvojových zemí v předcházejících letech, již nemohou být přihlášeny.
 4. Každá fotografie musí být na rubové straně označena jménem autora a písmenem A-F, názvem fotografie, místem a datem pořízení. Série fotografií musí být navíc označeny písmenem S a pořadovým číslem v sérii.
 5. Přihlašovatel musí doručit  fotografie v elektronické podobě (v některém z obvyklých datových formátů, např. jpg, bmp, tiff) v minimálním rozlišení 1600 x 1200 pixelů a v tištěné podobě ve formátu 20 x 30 cm (resp. ve formátu odvozeném) spolu s vyplněnou přihláškou do soutěže, a to v termínu nejpozději do 30.10. 2009, na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Obálku označte heslem „fotografická soutěž“.
 6. Přihlašovatel musí být autorem přihlášené fotografie a musí jít v době podání přihlášky o zletilou osobu mající způsobilost k právním úkonům, přičemž MZV nemá žádnou odpovědnost z toho, pokud by v důsledku uveřejnění fotografie bylo zjištěno, že její pořízení nebo dispozice přihlašovatele s ní byly učiněny v rozporu s právními předpisy.
 7. Autorská práva soutěžních snímků zůstávají soutěžícímu, nicméně účastí v soutěži autor souhlasí s využitím snímků za účelem propagace ZRS ČR.
 8. Autor souhlasí se všemi způsoby využití přihlášených fotografií na propagaci ZRS ČR, výhradně však vždy pro osvětové a nekomerční účely (např. výstavy, publikace o ZRS, kalendáře, brožury apod.); autor souhlasí s tím, že využití bude bezúplatné a na dobu neomezenou, přičemž v ostatním zůstávají autorská práva autora nedotčena (samozřejmostí je uvádění autora fotografie).
 9. Přihlášením do soutěže zúčastněný souhlasí se všemi uvedenými pravidly a podmínkami soutěže a užití přihlášených fotografií.
 10. Autor si je vědom toho, že nebudou-li přihlášené fotografie splňovat stanovené náležitosti nebo nebude-li jeho přihláška podána stanoveným způsobem, bude jeho přihláška ze soutěže vyřazena.

10.11.              Autoři nejlepších fotografií budou oceněni.

Průběh soutěže

 1. Datum vyhlášení soutěže je 16 .9. 2009.
 2. Příjem fotografií do soutěže budeukončen dne 30.10. 2009 v 15 hod.
 3. Soutěžní fotografie musí být doručeny na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské nám. 5, Praha 1. Rozhodující je datum a čas doručení. Obálka musí být opatřena jménem a adresou autora (odesílatele) a označena heslem „Fotografická soutěž“ a slovy „NEOTVÍRAT“. Soutěžit mohou pouze snímky, které tématicky odpovídají soutěžní kategorii a obsahují stručný popis (viz výše).
 4. Fotografie budou posuzovány na základě kreativity a fotografické kvality. Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz/pomoc do 30.12. 2009. 

V případě dotazů se obraťte na:

Mgr. Milan Konrád

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Ministerstvo zahraničních věcí

E-mail: milan_konrad@mzv.cz

Tel.: 224 183 117

přílohy

Fotografickasoutez_prihlaska_1 107 kB doc (Word dokument) 16.9.2009

.