Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zmocněnec pro krajany Jiří Krátký vystoupil na odborné konferenci
Foto: ©MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Educating heritage language learners and pupils learning a second language: Differences in approaches – odborná mezinárodní konference na téma učení mateřského jazyka jako druhého jazyka pořádaná na Filozofické fakultě univerzity Karlovy v Praze

 

Dne 13. července se zvláštní zmocněnec Jiří Krátký spolu s kolegyní z krajanského oddělení MZV ČR zodpovědnou za oblast výuky českého jazyka v zahraničí a spolupráce s MŠMT a DZS Zuzanou Sedláčkovou zúčastnili mezinárodní odborné konference pořádané Karlovou univerzitou v Praze na téma vzdělávání v původním mateřském jazyce, jako druhém jazyce u učitelů a žáků.

Zvláštní zmocněnec vystoupil v úvodu konference jako pozvaný čestný host s projevem na téma významu výuky českého jazyka u dětí českých krajanů v zahraničí pro budoucnost krajanství a současně zahraničním hostům představil již existující český systém podpory výuky ze strany českého státu.

Konference se zúčastnili kromě zástupců našich krajanských komunit nebo lektorů českého jazyka působících v zahraničí i zahraniční hosté z Polska, Švýcarska, Itálie. Ti ve svých vystoupeních prezentovali přístupy, které se při výuce jazyka osvědčují v jejich zemích.

Konference již po prvním dni přinesla řadu zajímavých poznatků z praxe, např. na téma kognitivní motivace k učení se jazykům své původní kultury u dětí žijících v zahraničí. Dle vlastních zahraničních zkušeností řada zahraničních účastníků ocenila český systém podpory výuce českého jazyka v zahraničí. Přesto však konference přinesla také i jeden zásadní kritický závěr. Vedle kategorií rodilý mluvčí nebo cizinec u studentů mateřského jazyka, včetně jazyka českého, v systému odborné připravenosti na výuku citelně chybí ukotvení třetí kategorie s podobně specifickými potřebami výuky „Heritage Language“ (HL). Tato kategorie dnes představuje jakýsi „gap“ v odborném přístupu. HL představuje praktickou i faktickou mezikategorii “ mezi oběma původně zmíněnými dvěma kategoriemi. K HL jako kategorii však nelze dostatečně dobře objektivně přistupovat ani v jedné z nich. Současně toto legislativní neukotvení HL v systému výuky jazyků  přináší nejen chybějící praktické a finanční zajištění potřeb této specifické výuky v praxi (potvrzení zástupcem MŠMT), ale rovněž způsobuje i vážné administrativní překážky. Mezi ty je nutno zahrnout např. ty, které zabraňující např. Čechům (občanům ČR) v zahraniční vykonat příslušnou odbornou kvalifikační zkoušku dle jednotlivých evropských stupňů z mateřského jazyka. Ta je totiž v principu určena pouze pro cizince. Konference pokračuje v pátek 14. července dalším dnem.

Konferenci odborně připravil tým mladých jazykovědců pod vedením Mgr. Marie Boccou Kestřánkové, Ph.D. z Ústavu bohemistických studií při Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Marie Boccou Kestřánková se dlouhodobě věnuje rovněž vývoji vhodných učebních materiálů pro sobotní české školy v zahraničí.

.