Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Programy cílené ekonomické migrace - obecně

 

Usnesením vlády č. 581 ze dne 26. srpna 2019, o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku, byly schváleny programy cílené ekonomické migrace a jsou realizovány od 1. září 2019.

 Jedná se o tyto programy:

  • Program kvalifikovaný zaměstnanec,
  • Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec,
  • Program klíčový a vědecký personál.

V Programy ekonomické migrace se zároveň transformují některé předchozí migrační projekty a režimy tj.:

  • Režim Ukrajina, Režim zemědělec, Režim ostatní státy (Mongolsko, Filipíny, Srbsko) → nyní Program kvalifikovaný zaměstnanec
  • Projekt Ukrajina, Projekt Indienyní Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
  • Fast track, Welcome Packagenyní Program klíčový a vědecký personál

Programy cílené ekonomické migrace se realizují v souladu s nařízením vlády č. 220/2019 Sb., které stanoví maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze ročně podat na zastupitelském úřadě. Určené kvóty jsou rovnoměrně rozvrženy na jednotlivé kalendářní měsíce. Cílem kvót je transparentní imigrační politika pro oblast ekonomické migrace, kdy maximální počty migrantů ze třetích států a prioritní zdrojové země pro jednotlivé typy jsou dopředu známé.

Programy realizují jednotlivá ministerstva (gestoři) a podnikatelské reprezentace (garanti), kteří do programů zařazují konkrétní zaměstnavatele. Účastníky programů jsou zaměstnavatelé splňující transparentní kritéria a občané třetích států – jejich zaměstnanci. Na účast občana třetího státu v programu není právní nárok.

V případě zařazení do programu je cizinci přidělen termín návštěvy zastupitelského úřadu nebo vízového centra, aby zde podal žádost o udělení pobytového oprávnění. Do projektů cílené ekonomické migrace nelze zařadit agentury zprostředkující zaměstnání, musí se vždy jednat jen o přímé zaměstnavatele.

Programy reagují na přetrvávající nedostatek pracovníků na českém trhu práce, kdy vedle zjednodušení a zrychlení migračních postupů přináší výrazné rozšíření teritoriálního zaměření dosavadních projektů a režimů, zpřístupnění programů širšímu okruhu zaměstnavatelů či další výhody pro vysoce kvalifikované zaměstnance v procesu žádosti o pobytové oprávnění.

Program klíčový a vědecký personál je určen špičkovým a výzkumným pracovníkům. Tento program umožňuje českým a zahraničním investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem a start-upům vnitropodnikově převádět nebo získávat nové pracovníky na pozice specialistů nebo manažerů. Vyřízení žádosti o pobytové oprávnění je v rámci tohoto programu garantováno do 30 dnů od jejího podání na příslušném zastupitelském úřadě.

.