tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobé (schengenské) vízum

Jednotné krátkodobé (schengenské) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů a jako letištní průjezdní. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech se krátkodobé (schengenské) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro Českou republiku.

Etiopie: vízové opatření

Příjem žádostí o krátkodobé vízum na velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Hanoji přijímá žádosti o krátkodobé vízum na svém vízovém úseku pouze od následujících kategorií žadatelů: rodinní příslušníci občanů EU, držitelé úředních/služebních pasů, oficiální delegace a žadatelé… více ►

Vízový outsourcing

thumb

Zastupitelský úřad České republiky v Hanoji využívá pro příjem žádostí o krátkodobé (schengenské) vízum vízové centrum společnosti VFS Global v Hanoji, v Ho Či Minově Městě a v Danangu. Žádosti jsou po přijetí postoupeny a dále zpracovány… více ►

Podmínky žádosti o krátkodobé vízum

visa_schengen_logo

Krátkodobé vízum opravňuje cizince k pobytu v Schengenském prostoru po dobu ve víze vyznačenou, maximálně však na dobu 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů. více ►

Rodinný příslušník občana EU/ČR

Rodinný příslušník občana EU/ČR může na velvyslanectví ČR v zahraničí podat pouze žádost o krátkodobé (schengenské) vízum. Případná žádost o přechodný pobyt se podává na území ČR na místně příslušném pracovišti odboru OAMP ministerstva vnitra ČR… více ►

Krátkodobé vízum pro členy vládních delegací

Informace k žádosti o krátkodobé vízum pro členy vládních delegací, držitelů služebních pasů. Držitelé vietnamských diplomatických pasů vízové povinnosti při cestě do České republiky nepodléhají. více ►

Ukončení zastupování ČR v jižním Vietnamu Generálním konzulátem Maďarska

Žadatelé o krátkodobá schengenská víza z níže uvedených měst a provincií mohou podat svou žádost o vízum rovněž ve vízovém centru VFS Global v Ho Či Minhově Městě a v Da Nangu: Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh… více ►

Obecné informace

Zastupitelský úřad níže uvádí základní informace k schengenským vízům. více ►

Neudělení schengenského víza

Schengenský informační systém

thumb

Schengenský informační systém (SIS) je databáze sdílená všemi členskými státy v schengenském prostoru. V SIS jsou soustředěny informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a… více ►

Vízový informační systém

thumb

Vízový informační systém (VIS) je systém pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi schengenskými zeměmi. Hlavním cílem je usnadnit procedury podání žádosti o vízum a kontroly na vnější hranici, jakož i zvýšit bezpečnost. více ►