tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace žadatelů pro podání žádosti o vízum/pobytové oprávnění

Informace o způsobu sjednání schůzky za účelem podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum, dlouhodobé vízum a o dlouhodobý/trvalý pobyt.

 

 

Žádáme žadatele, aby nepředkládali dokumenty v plastových fóliích/obalech. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

KRÁTKODOBÉ (SCHENGENSKÉ) VÍZUM

Žádosti o krátkodobé schengenské vízum jsou přijímány prostřednictvím vízového centra VFS Global v Hanoji, v Da Nangu a v Ho Či Minhově Městě. Objednání termínu probíhá prostřednictvím webové stránky vízového centra.

Na zastupitelském úřadu mohou podat žádost pouze rodinní příslušníci občanů EU/ČR, držitelé diplomatických/úředních/služebních pasů a členové oficiálních delegací a osoby cestující urgentně z humanitárních důvodů. Pro podání žádosti na velvyslanectví je nutné sjednat si termín prostřednictvím emailu hanoi.consulate@mzv.gov.cz


ŽÁDOSTI O DLOUHODOBÝ/TRVALÝ POBYT

Zájemci o sjednání schůzky za účelem osobního podání žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu se registrují prostřednictvím systému slosovatelných registrací.

Slosovatelná registrace se netýká žádostí podávaných v rámci zvláštního režimu vládních programů (Klíčový a vědecký personál, Režim STUDENT) ani účelu vědecký výzkum. Na základě Nařízení vlády České republiky č. 220/2019 Sb., ze dne 26. 8. 2019 velvyslanectví České republiky v Hanoji nepřijímá žádosti o zaměstnaneckou kartu mimo uvedené vládní programy.

Kapacita ZÚ pro příjem žádostí o dlouhodobé a trvalé pobyty je 40 žádostí týdně.

 

ŽÁDOSTI O VÍZUM K POBYTU NAD 90 DNŮ

Zájemci o sjednání schůzky za účelem podání žádosti o dlouhodobé vízum se registrují jednou měsíčně v předem vyhlášeném termínu a za níže uvedených podmínek na emailové schránce hanoi.visa@mzv.gov.cz spravované Vízovým odborem Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Nejbližší emailové registrace pro podání žádosti o dlouhodobé vízum se uskuteční v následujících termínech:

 • - středa 15. 5. 2024 od 14:00 do 18:00 hod. vietnamského času (pro podání v červnu 2024, kapacita 13 žadatelů)
 • - středa 12. 6. 2024 od 14:00 do 18:00 hod. vietnamského času (pro podání v červenci 2024, kapacita 10 žadatelů)
 • - středa 17. 7. 2024 od 14:00 do 18:00 hod. vietnamského času (pro podání v srpnu 2024, kapacita 15 žadatelů)


Podmínky zaslání registračního emailu:

 1. Emailová registrace proběhne ve výše uvedené termíny vždy od 14:00 hod. do 18:00 hod. vietnamského času. Na emaily, které budou do emailové schránky doručeny před zahájením objednávání nebo po jeho skončení, nebude brán zřetel.
 2. Každý žadatel může zaslat pouze 1 email. V případě, že jeden žadatel  zašle v daném termínu více emailů, bude z registrace automaticky vyřazen, a to i v případě, že emaily budou zaslány z odlišných emailových adres. Upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní email žadatele.

Podmínky obsahu registračního emailu:

 1. Do předmětu zaslaného emailu je zapotřebí uvést jedinečné číslo cestovního pasu žadatele.  Na emaily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu, nebude brán zřetel.
 2. V obsahu emailu musí být uvedeny následující identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon a e-mail a uvedení účelu pobytu: sloučení rodiny, resp. studium.
 3. V jednom e-mailu lze objednat maximálně jednoho žadatele s výjimkou nezletilých dětí do 15 let, jež mohou být objednány v jednom e-mailu spolu se svým zákonným zástupcem, který bude také žádat o povolení k pobytu, nebo s výjimkou nezletilých sourozenců do 15 let, kteří plánují podat žádost současně.

  Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů (max. velikost 20 MB):
 • - naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele,
 • - kopie povolení k pobytu, příp. dlouhodobého víza osoby, s níž se žadatel hodlá slučovat,
 • - kopie oddacího listu v případě manželů a kopie rodného listu v případě nezletilých dětí,
 • - v případě studentů – doklad o přijetí na vysokou školu v ČR.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz/mzv.gov.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.

Bez splnění výše uvedených náležitostí je registrace neplatná a nebude na ni brán zřetel, resp. bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.

V případě úspěšné registrace Vám bude konkrétní termín podání Vaší žádosti sdělen emailem zaslaným na kontaktní emailovou adresu uvedenou v objednávce. Stanovený termín je pevný a nelze jej měnit.

Na základě Nařízení vlády České republiky č. 220/2019 Sb., ze dne 26. 8. 2019 velvyslanectví České republiky v Hanoji nepřijímá žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání.