tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé vízum

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem). Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), rodinným, studijním, výzkumným nebo podnikáním.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Více informací k typům dlouhodobých víz a podmínkám podání žádosti lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR.

V souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, žádá Velvyslanectví České republiky v Hanoji všechny žadatele, kteří budou podávat svou žádost o dlouhodobé vízum na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech ve svém souhrnu po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat od cizince mladšího 15 let." Výpis z evidence rejstříku trestů musí být předložen s úředním překladem do českého jazyka.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na následujícím formuláři: Žádost o dlouhodobé vízum (PDF, 520 KB).

přílohy

Žádost o dlouhodobé vízum 519 KB PDF (Acrobat dokument) 9.5.2016

Dlouhodobé vízum vs. dlouhodobý pobyt

Dlouhodobé vízum i povolení k dlouhodobému pobytu se udělují za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. více ►

Kvóty pro ekonomickou migraci

Vláda ČR s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem… více ►

Cestovní zdravotní pojištění pro účel dlouhodobého víza

Následující informace je platná pro žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. více ►