česky  english 

rozšířené vyhledávání

Krajanské spolky

Podle odhadů žije v Belgii 8 tisíc občanů ČR. Vzhledem k tomu, že statistiky nejsou přesné, je možné reálně předpokládat 10 až 15 tisících občanů. Jednu skupinu představují imigranti z let 1948, 1968 i z let osmdesátých. Početnou skupinu zahrnují lidé dlouhodobě zaměstnaní v institucích EU, včetně jejich rodinných příslušníků. Dále je třeba připočíst několik stovek občanů s česko-belgickým občanstvím a nebo krajanů českého původu, kteří v minulosti pozbyli české státní občanství, nicméně se stále hlásí k místní české krajanské komunitě.

Nejpočetnější komunita Čechů žije v současnosti přirozeně v Bruselu, dále Antverpách, Gentu, Limburku a Lutychu... V institucích a orgánech Evropské unie působí v současné době stovky (nyní cca 700 osob včetně rodinných příslušníků) občanů České republiky. Někteří se prosadili i na vedoucí funkce: Nejvýznamnější Češi v institucích EU. Hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány je Stálé zastoupení ČR při EU.

Dnes je sice mezi krajany dominující mladá generace Čechů v Bruselu, v Belgii je ale mnohem více českých krajanských stop. Výrazná vlna české emigrace přišla ve 20. letech 20. století, kdy do země přicházeli Češi především do hutního průmyslu. V Belgii se také již v té době rozvíjela tradice českých doplňovacích škol. Více informací o historii naleznete v kapitole Vznik prvních krajanských spolků v Belgii.

V Belgii žije velmi aktivní krajanská komunita a působí zde tři významné krajanské spolky: Český krajanský spolek Beseda (založen 6. března 1904) Česká škola bez hranic cca 120 dětmi (samostatnost od r. 2017),  a Česká inspirace (založena v roce 2010).

120. výročí založení krajanského spolku Beseda

thumb

Oslava založení spolku Beseda proběhla v neděli 17. března 2024 ve společenském sále Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. více ►

Vlaczek

thumb

Spolek Vlaczek (Vlámsko-česko-slovenský spolek) vznikl v Lovani v roce 2022. Hlavním cílem spolku je podpora všech krajanů a přátel České republiky a Slovenska ve Vlámsku a rozvoj kulturních a mezilidských vztahů a prospěšná spolupráce mezi… více ►

Krajanský spolek Beseda

thumb

Český krajanský spolek Beseda vznikl v Bruselu z potřeby našich krajanů stýkat se s těmi, kteří mají kořeny v dnešní České a Slovenské republice. více ►

Česká škola bez hranic

thumb

Česká škola bez hranic v Bruselu zahájila svou činnost v lednu 2010 podle konceptu, který založila v Paříži v roce 2003 česká lékařka Lucie Slavíková - Boucher. více ►

„Česká inspirace – Inspiration tchèque“

thumb

Sdružení Česká inspirace vzniklo na základě společného zájmu lidí, kteří pracují v evropských institucích, jejich rodinných příslušníků, i těch, kteří zde dlouhodobě bydlí a pracují v různých firmách a organizacích. Cílem sdružení je zaštítit… více ►

Czech Fun Club

thumb

Czech fun club je projekt klubových večerů pro české, ale také slovenské pracovníky v evropských institucích, jejich rodiny, přátele a příznivce české kultury, legrace a způsobu života. více ►

Dílna D.

thumb

Kurz estetické výchovy pro děti od 5 do 10 let - Dějiny umění vyprávěné v příbězích a malované dětmi. více ►

Skautský oddíl BRUSK

Skautský oddíl BRUSK pro české a slovenské děti mezi 6 a 15 lety byl založen na jaře 2006, v současnosti jej tvoří asi 25 dětí a skupinka dospěláků. Jednou či dvakrát v měsíci vyrazí skauti na výpravu na nějaké zajímavé místo. Oddíl působí při… více ►

Slovenská katolická mise

Slovenská katolická mise zajišťuje pastorační péči pro české a slovenské věřících v Bruselu. Zároveň všem zájemcům nabízí mládežnické, kulturní, sociální a sportovní aktivity. více ►

Česlobe

Česlobe - styčný bod Čechů a Slováků v Belgii, na těchto stránkách najdete belgické postřehy a tipy krajanů (jak naladit českou nebo slovenskou televizi, kam na výlet nebo na koncert, co s dětmi o víkendu, jaké máte zkušenosti se zdejšími lékaři… více ►