česky  english 

rozšířené vyhledávání

hroby československých vojáků v Belgii

Už v období po 1. světové válce cítili krajané z Belgie potřebu projevit vděčnost těm, kteří položili životy za jejich svobodu. V červnu 1925 například zakoupili věnec za 100 belgických franků pro padlé československé legionáře a za 6,60 franků jej nechali dopravit na pietní akci do Arrasu. V květnu 1930 zakoupili věnec za 200 franků a sami se s ním do Arrasu vypravili.

Na konci 60. let objevili naši krajané v městecku Adinkerke poblíž La Panne – De Panne malý hřbitov, na němž byly náhrobky z 1. i 2. světové války. Mezi nimi bylo 40 československých vojáku, kteří padli při osvobozování Belgie od fašistické okupace. První pietní oslava za účasti zástupců velvyslanectví a krajanů z Besedy Volnost se v Adinkerke konala 16. května 1970. Ve schůzovní knize Besedy Volnost ze 6. června 1970 je o tom následující zápis:

„Krajan Duška obstaral krásný věnec z přírodních květin v barvách československého praporu a se stuhou, na které bylo napsáno „Věnují Krajané z Belgie“. Slavnost byla velice dojímavá. Starosta z Adinkerku, zástupce pana velvyslance, pan Reiman, pak Veteráni s prapory,
školáci a četné obecenstvo se v průvodě ubírali na hřbitov, kde se položily věnce a květiny. Po slavnosti se účastníci sešli v rekreačním sále ve škole, kde bylo podáno obcerstvení.“

Od té doby se zástupci Besedy každoročně v květnu účastní této akce, zpočátku ve značně hojnějším počtu než dnes. Některá léta byl do Adinkerke vypraven celý autobus s krajany. Po mnoho let se pietní akce účastnil i hudební soubor, který následující den hrál krajanům na květnové zábavě.

Od roku 1993 organizuje koncem května tuto vzpomínkovou akci k uctění památky československých vojáků padlých roku 1944 při obléhání francouzského přístavu Dunkerque a osvobozování Belgie střídavě české a slovenské velvyslanectví ve spolupráci s radnicí města La Panne. Piety se účastní i zástupci místních a regionálních správních orgánů, predstavitelé dalších ambasád a v průvodu jsou ješte nekteří veteráni a četní vlajkonoši.

Na území Belgie se nachází celkem 54 hrobů československých vojáků padlých v první a druhé světové válce.

První zastavení se odehrává na hřbitově v De Panne, kde zástupci radnice a obou velvyslanectví položí květiny na vojenské hroby osmi československých vojáků [i]. Hlavní část pietního aktu se odehrává na vojenském hřbitově v Adinkerke, kde jsou kromě 40 československých vojáků z 2. světové války pochováni také britští, němečtí, ale i ruští vojáci z 1. světové války. Ceremoniál dále pokračuje u památníku padlých belgických občanů v obou světových válkách a je zakončen přípitkem všech účastníků slavnostního aktu.

Reportáž Českého rozhlasu


[i] Dne 12. 8. 1940 byla ve Velké Británii vytvořena 1. čs. smíšená brigáda. Základem byly zbytky bývalé 1. čs. divize po jejich evakuaci z Francie a reorganizaci. V polovině roku 1941 byla brigáda reorganizována a k brigádě se následně připojili příslušníci jednotky ze Středního východu. Dne 1. 9. 1943 vznikla Čs. samostatná obrněná brigáda, která měla v té chvíli celkem 4 046 mužů a jejímž velitelem byl generál Alois Liška.

Po zahájení invaze v Normandii se brigáda vylodila na francouzském pobřeží a po čtyřtýdenním pobytu v zápolí se čs. vojáci 5. 10. 1944 přesunuli k francouzskému přístavu Dunkerque a převzali jeho obléhání. Toto rozhodnutí bylo ze strany spojeneckého velení diktováno zejména obavou, že brigáda nebude schopna plynule nahrazovat eventuální ztráty.

Počet vojáků v brigádě byl asi 4,5 tisíce. Na podzim 1944 hájila obležený přístav německá posádka, sestávající z 10 496 mužů pozemního vojska a 1 743 příslušníků námořnictva (dle tehdejšího německého hlášení). Posádce velel viceadmirál Friedrich Frisius, který se opíral o silné dělostřelectvo a důmyslný systém přírodních i umělých překážek, včetně záplav a minových polí.

Po řadě těžkých bojů během období 1944-45 se konečně dne 9. 5. 1945 v 9,20 hodin na velitelské stanoviště brigády dostavil viceadmirál Friedrich Frisius a podepsal kapitulaci obležené posádky. Podle nejnovějších údajů měla čs. brigáda od okamžiku vylodění v severní Francii celkem 195 padlých, včetně 13 mužů, kteří zahynuli při výkonu služby (dopravní nehody apod.). V době německé kapitulace činil její početní stav 324 důstojníků a 5352 poddůstojníků a vojáků. U bojové zálohy bylo soustředěno dalších 2 473 mužů. Na této situaci je zajímavé, že oblehatelé měli slabší jednotky než obléhaní.

Československá samostatná obrněná brigáda a obléhání Dunkerque (PDF, 21 MB)


Všechny vojenské hroby československých vojáků padlých v Belgii během obou světových válek jsou spravovány britskou společností „Commonwealth War Graves Commission (CWGC)“.

Seznamy čs. vojáků padlých za WWII (PDF, 154 KB) (PDF, 154 KB)

Náhrobky na všech vojenských hřbitovech mají stejný tvar – do oblouku. Náhrobky vojáků české národnosti však mají tvar odlišný - hranatý (polské náhrobky jsou zakončeny lomeným obloukem).

přílohy

Publikace Hroby československých vojáků v Belgii (PDF, 8 MB)

Uctění památky československých letců v Rebecq

thumb

Velvyslanec Pavel Klucký dne 19. května 2021 v doprovodu paní Sandry Miholové, vedoucí konzulárního oddělení, navštívil památník ve městě Rebecq, který připomíná oběť 4600 letců, kteří sloužili v královských vzdušných silách, mezi nimiž jsou i… více ►

De Panne 2021

thumb

V úterý 18. května 2021 se uskutečnil pietní akt k uctění památky československých vojáků padlých v roce 1944 při obléhání francouzského přístavu Dunkerque a osvobozování Belgie. více ►

Návštěva flanderských bitevních polí a významné ocenění pro českou patriotku Milenu Kolaříkovou

thumb

V podvečer 12. července 2018 se v sále staré yperské radnice konala výjimečná ceremonie u příležitosti ocenění dlouholeté práce a přínosu české krajanky a patriotky Mileny Kolaříkové. Velvyslankyně Velké Británie v Belgii, J. E. Alison Rose,… více ►

De Panne 2018

thumb

Boje Československé samostatné obrněné brigády u severofrancouzského přístavu Dunquerke představovaly vyvrcholení činnosti československých pozemních jednotek na Západě v letech druhé světové války. více ►

De Panne 2017

thumb

V belgickém městečku De Panne se v sobotu 20. května 2017 uskutečnila vzpomínková akce na československé vojáky, příslušníky československé samostatné obrněné brigády, kteří v průběhu II. světové války od října 1944 do května 1945 padli v Belgii… více ►

De Panne 2016

thumb

Každoročně se koncem května pořádá vzpomínková akce k uctění památky československých vojáků padlých roku 1944 při obléhání francouzského přístavu Dunkerque a osvobozování Belgie. Tato ceremonie je organizována od roku 1970 každý rok v květnu… více ►

De Panne 2015

thumb

V sobotu 23.5.2015 se uskutečnila vzpomínková akce k uctění památky československých vojáků padlých roku 1944 při obléhání francouzského přístavu Dunkerque a osvobozování Belgie. Tato ceremonie je organizována od roku 1970 každý rok v květnu… více ►

Vzpomínková pouť po místech bojů

thumb

Členové Československé obce legionářské v doprovodu zástupců Ministerstva obrany ČR připomněli 100. výročí bitvy u Arrasu vzpomínkovou poutí po místech bojů. Současně u příležitosti 70. výročí nasazení Československé samostatné obrněné brigády u… více ►

Uctění památky padlých pilotů RAF

thumb

5.5.2015 se na hřbitově v Yprách uskutečnil pietní akt k uctění památky čtyř pilotů, kteří byli sestřeleni 5.5.1942 při RAF Operaci Circus 157 , ale také belgických odbojářů, kteří nasazovali své životy při záchraně sestřelených spojeneckých… více ►

De Panne 2012

thumb

V sobotu 19. května 2012 se velvyslanec Ivo Šrámek zúčastnil vzpomínkové akce pořádané k uctění památky československých vojáků padlých v roce 1944 během osvobozování Belgie a obléhání Dunkerque, pořádané každoročně Velvyslanectvím České… více ►

Mezinárodní festival vojenských hudeb v Monsu

hudba_mons_1

Každoročně počátkem června pořádá město Mons tradiční mezinárodní festival vojenských hudeb. Akce se koná pod záštitou ministra obrany Belgického království. více ►

De Panne 2007

de_panne

Každoročně ve druhé polovině května se ve vlámském městě De Panne uskutečňuje velká a významná vzpomínková ceremonie k uctění památky československých vojáků padlých v roce 1944 během osvobozování Belgie a obléhání Dunkerque. Ceremonie je… více ►

Finanční příspěvek ČR na údržbu hrobů českých vojáků pohřbených v Belgii

dotace_hroby_2

Dne 4. října 2006 se v Klubu prince Alberta uskutečnilo slavnostní předání příspěvku České republiky na údržbu hrobů českých vojáků pohřbených v Belgickém království. Příspěvek poskytnutý meziresortní komisí pro válečné hroby při ministerstvu… více ►