česky  english 

rozšířené vyhledávání
ministr_zaoralek_udelil_ceny_gratias
Foto: (@MZV)

Gratias Agit

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře.

Cenou Gratias agit, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Návrh na udělení ceny může podat kdokoli buď přímo odboru veřejné diplomacie (dále jen OVD), nebo prostřednictvím kteréhokoliv zastupitelského úřadu ČR. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat:

a) je-li na udělení ceny navrhována osoba:
- jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost a adresu trvalého bydliště navrhované fyzické osoby,
- stručný životopis navrhované fyzické osoby,
- zdůvodnění návrhu,

b) je-li na udělení ceny navrhována organizace:
- základní údaje podle jejího statutu,
- stručnou charakteristiku organizace,
- historii její existence a přehled činnosti,
- zdůvodnění návrhu.

Návrhy jsou podávány do 31. prosince každého roku. K podaným návrhům vypracuje do konce ledna stanovisko příslušný zastupitelský úřad České republiky. Návrhy soustřeďuje a správnost údajů ověřuje OVD. Ministr zahraničních věcí rozhodne o kandidátech, kterým vyznamenání udělí.

Kandidatury nevybraných kandidátů se nepřesouvají na další rok. Lze je však navrhnout znovu.

Gratias Agit v Belgii

cena_gratias_agit_v_belgii

Na návrh velvyslanectví ČR v Bruselu byla cena Gratias agit udělena těmto laureátům: více ►

Slavnostní předání ceny Gratias Agit na Velvyslanectví ČR v Bruselu

slavnostni_predani_ceny_gratias_agit_na

Dne 4. 7. 2014 uspořádal Zastupitelský úřad ČR v Bruselu slavnostní předání ceny Gratias Agit panu Jánu Valachovi. více ►

Ministr Zaorálek udělil ceny Gratias Agit 2014

thumb

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek udělil dne 6. června 2014 cenu Gratias Agit 2014 celkem patnácti laureátům. Resortní ocenění uděluje šéf diplomacie každoročně (od roku 1997) osobnostem nebo organizacím, které se výraznou měrou… více ►