česky  english 

rozšířené vyhledávání

Nejvýznamnější Češi v institucích EU

V institucích a orgánech Evropské unie působí v současné době stovky občanů České republiky. Někteří se prosadili i na vedoucí funkce:

RADA EVROPSKÉ UNIE

Petra Černá zastává funkci vedoucí dvou teamů pro zaměstnanost/sociální politiku a zdraví spadajících pod ředitelství Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Studovala na FF UK v Praze a na univerzitách v Kostnici a Heidelbergu. Před příchodem do Rady EU v r. 2005 pracovala na Ministerstvu zemědělství ČR v předvstupním projektu twinning pro rozvoj venkova, absolvovala sedmiměsíční studia v rámci programu Mezinárodní organizace Frankofonie na Vysoké škole administrativy ve Štrasburku a v Paříži (ENA) a na Institutu mezinárodních vztahů Yaoundé (IRIC) a přispívala externě v rámci think-tanku EUROPEUM. Po krátkém pobytu v českém překladatelském oddělení Rady pracovala od r. 2008 do r. 2017 v oddělení pro zaměstnanost a sociální otázky, kam se po dvou letech působení oblasti obecných záležitostí v Ředitelství pro meziinstitucionální vztahy Rady vrátila v únoru 2020 v roli vedoucí oddělení.

Jiří Plaček zastává pozici vedoucího českého překladatelského oddělení. Po ukončení vysoké školy a studijních pobytech v zahraničí působil v soukromém sektoru jako redaktor a později šéfredaktor odborných publikací a rovněž jako překladatel na volné noze. Od roku 2002 byl intenzívně zapojen do překladů unijního acquis do češtiny a po přistoupení ČR k EU se podílel na budování českého překladatelského oddělení Rady Evropské unie jako překladatel, koordinátor a od roku 2006 jako kontrolor kvality. Vedoucím oddělení byl jmenován v roce 2020.

David Zelinger vede německé jazykové oddělení v GS Rady EU, které rovněž zajišťuje překlady pro Evropskou radu a zčásti pro Evropskou službu pro vnější činnost. V letech 2007-13 vedl české jazykové oddělení. Do Rady EU přešel z Evropského parlamentu, kde byl dva roky tiskovým atašé pro česká média. Předtím pracoval ve Vídni, Londýně a Bruselu jako novinář se zaměřením na mezinárodní politiku, mj. u BBC a ORF, kde pět let zastupoval šéfredaktora online-zpravodajství. Po studiu moderní filologie v Praze, Vídni a Amsterdamu zprvu učil jazyky a literaturu.

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

Libor Boháč, Generální sekretariát Evropského parlamentu

Libor Boháč je vedoucím oddělení legislativního plánování a koordinace v Ředitelství pro legislativní akty Generálního sekretariátu Evropského parlamentu.

Ivana Hlaváčová, vedoucí českého tlumočnického oddělení (DG LINC) Evropského parlamentu

Od května 2010 vede české tlumočnického oddělení v DG LINC Evropského parlamentu a od června 2015 je také pověřena vedením slovinského tlumočnického oddělení. V roce 1992 absolvovala FF UK, Katedru překladatelství a tlumočnictví. Pracovala jako konferenční tlumočnice a překladatelka. V letech 2001-2003 působila také jako lektorka programu European Master in Conference Interpreting v Praze, od roku 2003 pracovala jako konferenční tlumočnice v Evropském parlamentu.

Tomáš Nejdl, politická skupina Renew Europe, Evropský parlament

Tomáš Nejdl je vedoucím Oddělení pro finance a EP Bureau v politické skupině Renew Europe.

Andrea Čepová, zástupkyně generálního tajemníka skupiny Evropských konzervativců a reformistů (EKR).  

Po studiu mezinárodní vztahů a diplomacie na VŠE v Praze absolvovala doktorandské studium politologie a politické geografie na FSV UK. Během postgraduálního studia působila 6 měsíců na  European University Institute ve Florencii. V roce 2004 úspěšně dokončila také studium práv na Université de Bourgogne ve Francii s titulem D.E.A. V letech 2002-2004 byla univerzitní lektorkou na l‘Institut d’Etudes Politiques de Paris.  V EP pracuje od r. 2004, kdy nastoupila jako odborná poradkyně v sekci dokumentace a výzkumu poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Specializuje se na parlamentní práce, legislativní a rozhodovací procesy EU, kde získala zkušenosti  v několika odborných výborech EP: Výbor pro kulturu (CULT), vzdělávání a sociálních věcí (EMPL), rozvojové pomoci a spolupráce (DEVE) a mezinárodního obchodu (INTA). V současnosti zastává manažerské pozice a podílí se na strategii a na prosazování priorit své politické skupiny a její české národní delegace.

 

EVROPSKÁ KOMISE

Věra Jourová, místopředsedkyně EK a evropská komisařka pro hodnoty a transparentnost (od prosince 2019)

Do funkce komisařky nastoupila poprvé v listopadu 2014 jako evropská komisařka pro Spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen. Bývalá český ministryně  pro místní rozvoj (leden - říjen 2014) je v současné době nejvýznamnější českou představitelkou v institucích Evropské unie. Před nástupem do funkce ministryně byla poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (od října 2013), působila v soukromé sféře, rovněž jako náměstkyně ministra ČR pro místní rozvoj (2003-2006).

Daniel Braun je zástupcem ředitelky kabinetu komisařky V. Jourové. D. Braun dříve působil jako první náměstek ministra pro místní rozvoj zodpovědný za oblast strukturálních fondů EU. Vedl tým, který připravoval strategii pro evropské fondy v programovém období 2014-2020 v České republice a současně byl šéfem českého vyjednávacího týmu s Evropskou komisí. D. Braun je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Středoevropské univerzity v Budapešti. 

Veronika Musilová je od července 2023 členkou kabinetu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové. Na starosti má mimo jiné vztahy s Evropským parlamentem i parlamenty národními. Před nástupem do Evropské komise strávila Veronika celou svou kariéru v české diplomacii, na postech v Praze, na velvyslanectví ČR v Pekingu a zejména v Bruselu, kde na pozici Antici na Stálém zastoupení ČR při EU působila sedm let včetně období druhého českého předsednictví v Radě EU. Veronika je absolventkou bakalářského studia na Princetonské univerzitě v USA a magisterského studia na Cambridgské univerzitě ve Velké Británii. 

Eva Hrnčířová je členkou kabinetu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové. Na starosti má především komunikaci. Před příchodem do Evropské komise byla tiskovou mluvčí českého předsednictví v Bruselu, kdy řídila komunikační tým na Stálém zastoupení ČR při EU a podílela se na vytváření komunikační strategie předsednictví. Kontakty s početnou novinářskou komunitou měla Eva díky své dlouholeté zkušenosti z médií. Přes 15 let pracovala v České televizi, kde se specializovala na EU. V době přistupování ČR k EU moderovala a vytvářela obsah populárního televizního magazínu “U nás v Evropě”. Od roku 2007 – 2012 byla zpravodajkou České televize v západní Evropě a natáčela reportáže nejen z Bruselu, ale i Beneluxu, Velké Británie a Francie. Během covidové pandemie a své mateřské dovolené taky přispívala do řady českých médií. Byla stálou spolupracovnicí Českého rozhlasu i Radia Zet. Eva vystudovala žurnalistiku s televizní specializací a západoevropská studia na FSV UK v Praze. Komunikace o EU se je pro ní něco zcela přirozeného a prolíná se celým jejím profesním životem.

Zuzana Dorazilová je členkou kabinetu komisařky V. Jourové. Od roku 2005 působila na různých pozicích v generálních ředitelstvích pro Migraci a vnitřní záležitosti (DG HOME) a pro Spravedlnost a ochranu spotřebitele (DG JUST), naposledy jako zástupkyně vedoucího oddělení pro boj proti diskriminaci. Vystudovala práva a obor Evropská studia-politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a získala titul LLM na Středoevropské univerzitě v Budapešti.

Podívejte se na všechny členy kabinetu komisařky Věry Jourové i na jejich portfolia. 

Ředitelé:

Irena Moozová, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU, Generální ředitelství spravedlnost a spotřebitele (DG JUST)

Irena Moozová pracuje v Evropské komisi od roku 2006. V současné době je ředitelkou zodpovědnou za politiky EU v oblasti rovnosti a občanství EU. Před tím pracovala do roku 2010 jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze a poté do dubna 2017 koordinovala práci všech Zastoupení EK v Evropě.
Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala roční postgraduální kurs na Diplomatické akademii v Madridu. Od roku 1991 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí v různých manažerských funkcích, mj. jako ředitelka odboru vnitřní administrativy, zástupkyně ředitele odboru lidských práv či jako koordinátorka v týmu pro přípravu summitu NATO (2002). Působila i v diplomatických funkcích v zahraničí, jako zástupkyně velvyslance ČR v Madridu, zástupkyně velvyslance ČR při OBSE ve Vídni a naposledy jako stálá představitelka České republiky při UNESCO v Paříži (2004 – 2006).

Jan Pánek, ředitel pro jadernou energetiku, bezpečnost a ITER v Generálním ředitelství pro energetiku (DG ENER)  

Studoval na UK v Praze, promoval na The Johns Hopkins University – SAIS ve Washingtonu, D.C. V devadesátých letech působil v soukromém sektoru i v české diplomacii, včetně pozic na Velvyslanectví ČR v Japonsku a na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Od října 2005 pracoval jako vedoucí oddělení na Generálním ředitelství pro energetiku, postupně v agendách uhlí a ropy, koncových trhů s elektřinou a plynem, či správy evropské účasti v projektu ITER. Od r. 2019 vedl oddělení pro spotřebitelskou politiku v Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele. Ředitelem pro jadernou energetiku, bezpečnost a ITER je od února 2021.

Vedoucí oddělení:

Kamila Adámková, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT)

Kamila Adámková je vedoucí oddělení CS.1 českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady. Vystudovala UP v Olomouci. Před svým příchodem na GŘ pro překlady v roce 2004 pracovala v soukromém sektoru.

Lenka Larsson Krausová, Generální ředitelství pro překlady (DG DGT)

Lenka Larsson Krausová je vedoucí oddělení CS.2 českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady. Vystudovala anglistiku-amerikanistiku a skandinavistiku na FF UK v Praze. Po studiu pracovala v letech 2003–2004 v Českém centru ve Stockholmu a dále pak  jako vedoucí oddělení v soukromém sektoru v ČR. Do GŘ pro překlady nastoupila v roce 2007 jako překladatelka, ve stávající funkci působí od r. 2021.

Zuzana Malůšková, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDG)

Absolventka Právnické fakulty v Plzni a Evropského Institutu Saarbrücken nastoupila po studiích do diplomatických služeb a od r. 2003 pracovala jako právní expert na Ministerstvu zahraničních věcí. Od r. 2006 byla členkou Právní služby Evropské komise, kde se zabývala právními otázkami zejména v oblasti zemědělství a rozpočtu a zastupovala Evropskou komisi před Soudním dvorem EU. Od r. 2021 je vedoucí oddělení pro právní aspekty půjčky NextGenerationEU.

Pavel Bořkovec, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG INTPA)

Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University) a Karlovu univerzitu v Praze. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru. Působil např. na Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde vedl oddělení spravující IT infrastrukturu. Od roku 2018 vede oddělení operačních informačních systémů.

Stanislav Drápal, Generální ředitelství pro společné výzkumné centrum (JRC)

Po ukončení vysoké školy pracoval pro auditorskou společnost KPMG. Poté působil na manažerských postech v soukromém sektoru, hlavně v oblasti financí a auditu a to v České republice a v Belgii. Byl také členem dozorčích rad v mezinárodních firmách a to i v zahraničí. Do evropské komise nastoupil v roce 2010 na pozici vedoucího oddělení interního auditu na Generálním ředitelství - Společné výzkumné centrum, kde nyní pracuje jako vedoucí oddělení financí a rozpočtu.

Aleš Fiala, vedoucí oddělení ve Výkonné agentuře pro výzkum (REA)

Pracuje jako vedoucí oddělení ve Výkonné agentuře pro výzkum. Předtím pracoval jako jako vedoucí oddělení Výzkumné infrastruktury na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD), a také pracoval v pozici vedoucího oddělení Správa a finance, a Budoucí a vznikající technologie (FET) na Generálním ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT). Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Českém vysokém učení technickém v Praze, fyziku plazmatu na Université Paul Sabatier v Toulouse a MBA na Erasmus Universiteit v Rotterdamu. Pracoval na Technische Universiteit Eindhoven, Centre de Physique Atomique (přejmenováno na  Laboratoire plasma et conversion d’énergie) v Toulouse, University of California v Berkeley, Unilever Research Laboratory a Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) v Nizozemí.

Lenka Filípková, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDG)

Vystudovala VŠE v Praze. V roce 1999 nastoupila na Ministerstvo financí ČR, kde se podílela na přípravě přístupových vyjednávání a vyjednávání finanční perspektivy. V roce 2005 se stala vedoucí oddělení pro evropský rozpočet. Od roku 2007 pracuje na Generálním ředitelství pro rozpočet. Nejdříve v oddělení koordinujícím přípravu a vyjednávání víceletého finančního rámce a od roku 2016 v oddělení koordinace ročních rozpočtů, od r. 2018 pak v pozici vedoucí tohoto oddělení. 

Alexandr Hobza, Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) 

Od r. 2021 je hlavním ekonomem a vedoucím oddělení „Společná strategie výzkumu a inovací” na Generálním ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). Od roku 2002 pracoval na Generálním ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (DG ECFIN), kde zastával řadu pozic. Tři roky vedl oddělení pro „Ekonomii strukturálních reforem a investic“ a čtyři roky pracoval jako poradce generálního ředitele na DG ECFIN. Předtím působil jako senior research fellow v bruselském think-tanku CEPS. Obdržel doktorandský titul na VŠE v oboru mezinárodní ekonomické vztahy, postgraduální titul D.E.A. z ekonomie na Université Libre de Bruxelles and M.A. in Economics of European Integration z mezinárodního studijního programu zahrnujícího m.j. University of Antwerp, Staffordshire University a VŠE.

Hana Jungová, Generální ředitelství pro tlumočení (DG SCIC) 

Vystudovala italskou a portugalskou filologii na FFUK v Praze, v roce 2002 absolvovala Evropský kurs konferenčního tlumočení, v roce 2013 dokončila postgraduální manažerská studia v Miláně. Konferenčnímu tlumočení se věnuje profesionálně od roku 2002, nejprve převážně v soukromé sféře, od roku 2003 v institucích EU. Od února 2017 působí jako vedoucí českého tlumočnického oddělení. 

Michal Krejza, Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG INTPA)

Michal Krejza je vedoucím oddělení pro evaluaci a pracovní postupy (Results, Evaluation and Business Processes). Narodil se v Praze, od roku 1968 vyrůstal v Nizozemí. Na univerzitě v Leidenu vystudoval práva a latinskou amerikanistiku. Po roce 1989 se vrátil do Prahy, kde dokončil doktorát práv na PF UK. Působil jako poradce pro evropské otázky v České národní radě (ČNR). Patřil k prvním zaměstnancům Delegace Evropské komise v Praze, kde pracoval nejprve jako právní poradce a později jako vedoucí předvstupní sekce. V letech 1999 až 2003 byl vedoucím politické sekce na Delegaci EK v Tallinnu (Estonsko). Od roku 2003 pracoval v Generálním ředitelství pro rozšíření Evropské unie v ředitelství pro západní Balkán. V roce 2006 se stal vedoucím oddělení pro sport na GŘ pro vzdělávání a kulturu, kde vybudoval novou politiku a program EU v této oblasti. Později byl tamtéž vedoucím oddělení pro komunikaci a valorizaci programů. Od roku 2017 zodpovídá na GŘ INTPA zejména za zavádění nového informačního systému v oblasti vnějších vztahů EU.

Tomáš Kučírek, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDG)

Vystudoval VŠE v Praze, pracoval v celní správě jako náměstek generálního ředitele. Později působil na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2005 působí v Evropské Komisi jako vedoucí  3 různých oddělení v generálním ředitelství pro cla daně. Od roku 2017 pracuje jako vedoucí oddělení B3 (Tradiční vlastní zdroje) na GŘ pro rozpočet.

Radek Malý, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW)

Vystudoval VŠE v Praze (1992, obor ekonomika práce) a Oxfordskou univerzitu (1995, obor evropská politika). V následujících letech pracoval jako analytik finančních trhů a později jako hlavní ekonom pro Citibank v České republice. Od roku 2005 působí v Evropské komisi; v letech 2005-2016 vedl na Generálním ředitelství pro zaměstnanost a sociální záležitosti oddělení analýzy zaměstnanosti a sociální situace a později oddělení modernizace systémů sociálního zabezpečení zemí Evropské unie. Od roku 2017 pracuje na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky jako vedoucí oddělení standardizace pro vnitřní trh.

Martin Špolc, Generální ředitelství pro finanční služby (DG FISMA)

Martin Špolc je vedoucím oddělení udržitelného financování a finančních technologií v generálním ředitelství pro finanční služby Evropské komise. V minulosti zastával manažerské pozice v odděleních Unie kapitálových trhů, ekonomických analýz a bankovnictví. Byl poradcem generálního ředitele pro finanční služby, kde se přímo podílel na vzniku Bankovní unie a ostatních klíčových projektů v oblasti finančních služeb. Dále vedl přípravu legislativních návrhů obnovujících stabilitu bankovního sektoru po finanční krizi. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru - poradenství pro podnikové finance a řízení rizik. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, je držitelem certifikací Chartered Financial Analyst (CFA) a Financial Risk Manager (FRM) a je členem CFA Institute a Global Association of Risk Professionals.

Jiří Švarc, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (DG EMPL)

Na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování vede oddělení pro sociální politiku (Social Investment Strategy). Je odpovědný za formulování politik a legislativních návrhů v oblastech boje proti chudobě, podpory sociálního začleňování a slaďování profesního a soukromého života. Zajišťuje reprezentaci Komise v Social Protection Committee podporující koordinaci členských zemí v oblasti sociálních politik. Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University), obor mezinárodní vztahy. Před příchodem do Evropské komise pracoval na Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Jiří Plecitý, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování (DG EMPL)

Na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování vede oddělení pro Francii, Nizozemí, Belgii a Lucembursko. Je zodpovědný za analýzu situace v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, přípravu specifických doporučení pro tyto země v rámci “Evropského semestru” a za implementaci prostředků z Evropského sociálního fondu. V Evropské komisi pracuje od roku 2003 a strávil 8 let jako člen kabinetů místopředsedy EK G. Verheugena a komisaře pro zaměstnanost L. Andora. Měl mj. na starosti inovační politiku EU nebo vyjednávání o Víceletém finančním rámci pro období 2014-2020. Vystudoval VŠE v Praze a Ecole nationale d’administration ve Francii.

Kateřina Wolfová, Generální ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti (DG HOME)

Na Generálním ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti vede oddělení pro státy jižní a střední Evropy. Je zodpovědná za implementaci prostředků z evropských fondů v oblasti azylové a migrační politiky, ochrany vnějších hranic a vnitřní bezpečnosti. V Evropské komisi pracuje od roku 2007. V letech 2004-2007 pracovala na College of Europe v Bruggách. Vystudovala práva a aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Institut d´Etudes Politiques v Paříži. Je absolventkou česko-francouzského gymnázia v Olomouci.

Adéla Tesařová, Generální ředitelství pro energetiku (DG ENER)

Na Generálním ředitelství pro energetiku vede oddělení pro spotřebitele a spravedlivou transformaci. V Evropské komisi pracuje od roku 2005 - zabývala se tématy energetiky a ochrany klimatu, koordinace hospodářských politik v rámci EU a zdanění. Vystudovala mezinárodní obchod na VŠE v Praze a po studiích krátce pracovala v daňovém oddělení pražské pobočky PwC.

Tereza Budňáková, Generální ředitelství pro oblast klimatu (DG CLIMA)

Od roku 2021 pracuje jako vedoucí oddělení “Horizon Europe Climate” na agentuře CINEA (Výkonná agentura pro klima, životní prostředí a infrastruktury), kde je zodpovědná za implementaci výzkumných projektů z Evropského programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa v oblasti klimatu. V Evropské komisi působí na různých pozicích od roku 2005, m.j. jako zástupce vedoucího oddělení na Výkonné agentuře pro výzkum (REA) či na oddělení pro výzkum a inovace na Generálním ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI).
Vystudovala obor „European studies“ na Mendelově univerzitě, kde následně obdržela doktorát v oboru ekonomie a management. Je absolventkou česko-francouzského gymnázia v Brně.

Alice Langerová, Výkonná agentura EISMEA (Výkonná agentura Evropské Rady pro inovace a pro malé a střední podniky) 

Od května 2023 Alice Langerová zastává funkci vedoucí finančního oddělení v agentuře EISMEA.  Studovala mezinárodní obchod a bankovnictví na VŠE v Praze a na univerzitách v Stoke on Trent a v Antverpách. Po studiu na VŠE absolvovala MBA program na Francouzsko-českém institutu managementu v Praze. Po úspěšném absolvování EPSO konkurzu do evropských institucí nastoupila v roce 2005 na Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku. Zde působila na různých pozicích až do roku 2021, kdy přešla jako zaměstnanec Komise do agentury EISMEA na pozici zástupce vedoucí finančního oddělení.  

 

Seniorní pozice – experti a poradci

Libor Král, Generální ředitelství  Eurostat – Evropský statistický úřad (DG ESTAT)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v soukromém sektoru v oblasti informačních technologií, naposledy v Českém softwarovém centru skandinávské společnosti TietoEnator jako manažer pro kvalitu. V Evropské komisi pracoval od roku 2007 do roku 2014 jako vedoucí oddělení v generálním ředitelství  Komunikace, sítě a technologie. V současnosti působí jako senior expert v Evropském statistickém úřadu.

Petr Mooz, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDG)

V období 2011-2018 byl vedoucím odboru Informací a komunikace na Generálním ředitelství pro rozpočet, kde nyní působí jako senior expert. V letech 2005-2010 pracoval v různých manažerských funkcích ve společnosti BSC Praha. Působil 12 let v řadách české diplomacie, mj. jako ředitel Odboru bezpečnostní politiky nebo jako zástupce velvyslance ČR v Rakousku. Pracoval také v mezinárodním Sekretariátu Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE, nyní OBSE).

Aleš Musil, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP)

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na College of Europe v Brugách (1994). Pracovní zkušenosti má z veřejné správy a soukromého sektoru. Působil jako poradce pro evropskou integraci u ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého (1995 až 1996). V soukromé sféře pracoval v právní kanceláři Linklaters, jako ředitel pražského zastoupení francouzské banky BNP Paribas a jako právník společnosti Microsoft. Nyní pracuje jako poradce ředitele odboru A (Politika a Strategie).

 

ČEŠI V KABINETECH EUROKOMISAŘŮ

Monika Maglione je členkou kabinetu Evropské komisařky pro vnitřní záležitosti Ylvy Johansson, kde má na starosti agendu vnitřní bezpečnosti zahrnující mimo jiné boj s terorismem, organizovaným zločinem a policejní spolupráci včetně agentury Europol. Mezi lety 2015 a 2019 zastávala diplomatickou pozici Rady pro vnitřní záležitosti a spravedlnost na Delegaci EU ve Washingtonu D.C. V letech 2006 až 2015 působila v oblasti vnitřní bezpečnosti a také společné zahraniční a bezpečnostní politiky v rámci které byla zodpovědná například za policejní misi EU v Afghánistánu. V Evropské komisi začala pracovat jako auditor kohezních a strukturálních fondů v roce 2003. Před příchodem do Evropské komise pracovala rovněž jako auditor ve firmě PricewaterhouseCoopers.

Lukáš Víšek -je členem kabinetu výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse. V rámci Zelené dohody pro Evropu má na starosti trvale udržitelné zemědělství, rozvoj venkova, bezpečnost potravin a zdraví. Do Bruselu přišel s první vlnou Čechů, v EK pracuje od r. 2001. Vystřídal několik pozic, především na DG AGRI, DG NEAR a na Generálním sekretariátu Komise. V roce 2009 pracoval na Stálém zastoupení ČR při EU během českého předsednictví v Radě EU.

 

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Jan M. Passer, soudce Soudního dvora

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze (1997 Mgr., 2007 JUDr., Ph.D.) a Univerzity ve Stockholmu (2000 LL. M.). Soudní čekatel u Městského soudu v Praze (1997-2001), soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001-2005) a následně Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016). Přednášející na Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě, Univerzitě Palackého a na Justiční akademii České republiky. Autor a spoluautor několika publikací v oblasti unijního práva, spoluorganizátor a aktivní účastník seminářů a konferencí zaměřených na unijní právo. Zakládající člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo. V letech 2016–2020 soudce Tribunálu. Od 6. října 2020 soudce Soudního dvora.

Petra Škvařilová–Pelzl, soudkyně Tribunálu

Absolventka Univerzity Karlovy v Praze (1999 Mgr.) a Univerzity v Hamburku (2004 Dr.). Vědecká pracovnice na katedře obchodního, námořního a hospodářského práva Univerzity v Hamburku, též zodpovědná za řadu seminářů a projektů v rámci spolupráce právnických fakult uvedených univerzit. Právní expertka na různých pozicích v generálním ředitelství knihovny a výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie (2004–2019). Referendářka soudkyně Soudního dvora Evropské unie Marie Berger (2017–2018). Přednášející na Vídeňské spolkové akademii veřejné služby, Česko-německém festivalu práva a na dalších odborných fórech. Autorka publikací v oblasti unijního a srovnávacího práva. Od 26. září 2019 soudkyně Tribunálu.

David Petrlík, soudce Tribunálu

Studoval na Západočeské univerzitě v Plzni (2002 Mgr.), Univerzitě Karlově v Praze (2004 JUDr., 2016 Ph.D.), Univerzitě v Pasově (2000) a Univerzitě Paris I, Pantheón - Sorbonne (2003 D.E.A.). Právník na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (2004). Referendář soudce Soudního dvora EU prof. Jiřího Malenovského (2004–2015). Právník a následně vedoucí právní sekce Agentury pro evropský GNSS (2015–2021). Od roku 2011 přednáší procesní právo EU a právo duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově. Autor a spoluautor publikací zaměřených zejména na unijní právo a na právo duševního vlastnictví. Pravidelný přednášející na konferencích pořádaných akademickou i odbornou obcí. Od 1. března 2021 soudce Tribunálu.

 

ÚŘAD EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE

Petr Klement, náměstek evropské nejvyšší žalobkyně Laury Codruty Kövesiové.

Studoval na Masarykově univerzitě v Brně (2000, Mgr.) a od roku 2004 zastává funkci státního zástupce. Od roku 2006 je státním zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství, kde pracoval na mezinárodním odboru, v kabinetu nejvyššího státního zástupce a na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality se specializací na ochranu finančních zájmů Evropské unie a na kybernetickou kriminalitu. V roce 2007 pracoval na pozici vyslaného národního experta v jednotce Eurojust, v letech 2010-2012 byl vyslán k misi EU EULEX v Kosovu, kde vykonával exekutivní mandát v regionu Kosovské Mitrovice. V dubnu 2013 – květnu 2014, pracoval v Tiraně jako státní zástupce u projektu EU - IPA 2010 zaměřeného na potírání organizovaného zločinu a korupce na západním Balkánu. V lednu 2017 byl Mgr. Petr Klement zvolen do Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde působil do roku 2000. V letech 2014-2020 byl národním korespondentem jednotky Eurojust pro boj proti kybernetické kriminalitě, pro ochranu práv k nehmotným statkům a kybernetickou bezpečnost, členem expertních justičních sítí EU pro boj s kybernetickou kriminalitou (EJCN) a pro ochranu práv k duševnímu vlastnictví (EIPPN) a sám koordinoval obdobnou národní síť státních zástupců. V letech 2013-2020 v pozici Generálního koordinátora Evropské justiční vzdělávací sítě (EJTN) aktivně působil ve vzdělávání státních zástupců a soudců. Dne 29. července 2020 byl jmenován do funkce evropského žalobce.

 

ÚČETNÍ DVŮR

Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora, Lucemburk

Vystudoval VŠE v Praze. V roce 1998 nastoupil na Ministerstvo financí ČR, kde působil na různých pozicích, v r. 2010 se stal náměstkem ministra financí v sekci veřejné rozpočet. V letech 2012 - 2016 rovněž zastupoval státní zájmy v bankovním sektoru (Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka a Evropská investiční banka) a ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Byl také členem řady vládních poradenských a bezpečnostních výborů, vč. České statistické rady. Dne 7.května 2016 se stal členem Evropského účetního dvora.

Martin Krejza, vedoucí českého překladatelského oddělení

Pochází z Brna, kde v roce 1992 na FF MU vystudoval český a anglický jazyk. Poté pracoval jako učitel a překladatel na volné noze a ve státním i soukromém sektoru. Od roku 2005 pracuje jako překladatel na Evropském účetním dvoře, kde od května 2009 vede české překladatelské oddělení.

 

EVROPSKÁ OBRANNÁ AGENTURA

Jiří Šedivý je výkonným ředitelem Evropské obranné agentury (EDA). Do této prestižní funkce jej zvolili ministři a ministryně obrany zemí Evropské unie v březnu 2020. V dubnu 2022 pak jednomyslně schválili prodloužení jeho funkčního mandátu do roku 2025. V čele agentury nahradil Jorgeho Domecqa (Španělsko). Jiří Šedivý je prvním ředitelem EDA z postkomunistické země. Je přímo podřízen Vysokému představiteli Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku (Josep Borrell) a jeho zařazení tak odpovídá úrovni generálního ředitele. Od roku 2019 zastával Jiří Šedivý post zvláštního zmocněnce pro odolnost a nové hrozby  ministerstva zahraničních věcí. Od září 2012 do srpna 2019 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR při NATO. V letech 2007 až 2010 působil jako náměstek generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování. V první vládě Mirka Topolánka byl ministrem obrany (září 2006 –leden 2007). V letech 2004 až 2006 byl profesorem bezpečnostních studií na G.C. Marshall European Center for Security Studies v německém Garmisch-Partenkirchenu. Od roku 1996 do r. 2002 byl externím poradcem prezidenta Václava Havla. V období 1998 až 2004 vedl Ústav mezinárodních vztahů v Praze a přednášel na FF UK a NYU Prague. Je absolventem Válečných studií na King´s College v Londýně (MA) a politologie na FF UK (Ph.D.).

 

EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST

Lucie Samcová-Hall Allen, velvyslankyně EU na Islandu

Lucie Samcová působí v institucích EU od roku 2005, na různých pozicích se zde věnovala převážně zahraniční a bezpečnostní politice. Na Generálním sekretariátu Rady EU se mezi lety 2008-2010 účastnila přístupových jednání s Chorvatskem, Tureckem a Islandem. Od ledna 2011, kdy vznikla Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), působila v evropském diplomatickém sboru. Zastávala postupně funkce na oddělení Politického a bezpečnostního výboru; reprezentovala ESVČ jako tzv. “Antici” ; a věnovala se také migrační politice EU ve vztahu ke třetím zemím. Má rovněž zkušenosti z bilaterální i multilateralní diplomacie - v letech 2014-2018 působila jako vedoucí politického úseku na Delegaci EU při OSN v Ženevě.

Tomáš Szunyog, vedoucí Kanceláře EU v Kosovu a Zvláštní představitel EU pro Kosovo

Tomáš Szunyog nastoupil 1. 9. 2020 na post vedoucího Kanceláře EU v Kosovu a Zvláštního představitele EU pro Kosovo. Do té doby působil jako Stálý představitel České republiky v Politickém a bezpečnostním výboru EU. Je karierním diplomatem s bohatými zkušenostmi v oblasti bezpečnostní politiky, unijní i balkánské agendy. V minulosti zastával funkce ředitele odboru bezpečnostní politiky a ředitele odboru jižní a jihovýchodní Evropy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a byl také velvyslancem České republiky ve Slovinské republice a v Bosně a Hercegovině. Pochází z Třebíče, vystudoval mezinárodní vztahy a hovoří anglicky, rusky, francouzsky, slovinsky, bosensky, srbsky, chorvatsky a černohorsky.

David Ringrose, vedouci divize Konectivita a Digital (EEAS / ESVČ).

David je v ESVČ zodpovědný za komunikaci Global Gateway a za rozvoj digitální technologie jako klíčové součásti zahraniční politiky EU. David byl vedoucí odboru mezinárodních záležitostí v DG CONNECT a předtím byl zodpovědný za komunikační strategii v DG CONNECT a DG RELEX. Kariéru zahájil v Evropské komisi dočasným přidělením ze státní správy Spojeného království a následně pracoval v řadě pracovních pozic zabývajících se bývalým Sovětským svazem. Rovněž pracoval na pátém rozšíření EU v letech 1997 až 2003, a to jak v Praze, tak v Bruselu, kdy koordinoval komunikační strategii EU v kandidátských zemích. Je absolventem univerzity v Kentu v Canterbury a Collège d‘Europe v Bruggách a je držitelem Certifikátů Études Politiques z Institut d'Etudes Politiques v Paříži. Má české a britské občanství.

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR A VÝBOR REGIONŮ

Petr Blížkovský 

Petr Blížkovský působil ve funkci ředitele na Radě EU, kde byl zodpovědný za oblasti zemědělské a sociální politiky. Před tím působil od roku 2004 na Generální sekretariátu Rady EU jako ředitel pro ekonomickou a regionální politiku. V této funkci zabezpečoval sekretariát Euroskupiny i v době krize eurozóny. V období před vstupem ČR do EU se podílel na vyjednáváních ČR s EU. Poté byl ředitelem evropského odboru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Petr Blížkovský působí jako hostující profesor na Svobodné universitě Brusel (VUB) a jako docent na Mendlově universitě v Brně. V letech působil 2011-12 jako EU Fellow na Národní universitě v Singapuru. Je autorem řady vědeckých publikací v oboru ekonomiky a veřejné správy. V roce 2015 obdržel Gusi Peace Prize. Dne 7. října 2019 byl jmenovaný pro příštích pět let generálním tajemníkem Výboru regionů. 

Markéta Franková, Společné překladatelské služby Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru

Doktorát filozofie získala na FF UK v Praze, kde na romanistice vystudovala obor španělština a portugalština. Během studia absolvovala půlroční stáže v Mexiku a v Portugalsku. Řadu let pak přednášela na FF UK, vydala několik skript a současně se věnovala překladatelské činnosti. V letech 1993–96 žila v Mexiku a v Kostarice. V říjnu 2004 se stala první novodobou českou vedoucí oddělení.

Alice Tétu

Studovala na univerzitě v Hradci Králové a na univerzitě Paris Nanterre. Po studiích pracovala jako manažerka ve firmách zabývajících se prodejem na internetu, kde byla zodpovědná za portfolio strategických partnerství. V roce 2010 nastoupila do Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) do sekce, která se specializuje na jednotný trh, výrobu a spotřebu. Během českého předsednictví v Radě EU byla vyslána do pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost. Od ledna 2023 se vrátila do EHSV, kde začala působit jako vedoucí ve výše zmíněné specializované sekci.

 

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Jan Slíva

vedoucí oddělení compliance operací mimo EU (Senior Head of Unit, Compliance Operations outside EU) a člen EIB Task Force pro Ukrajinu

Od roku 2010 pracuje v EIB v Lucemburku, kde postupně vedl kanceláře tří viceprezidentů zodpovědných za půjčky ČR, Německu, Rakousku, státům EU-10 a Východnímu partnerství. Vystudoval anglistiku-amerikanistiku na FFUK v Praze a finance na Solvay Brussels School of Economics and Management v Bruselu. Pracoval jako redaktor BBC World Service v Londýně, poté 12 let v americké tiskové agentuře The Associated Press, mimo jiné jako vedoucí editor v newyorské centrále a zpravodaj při EU v Bruselu a Štrasburku. V letech 2008-2009 působil na Stálém zastoupení ČR při EU jako tiskový mluvčí českého předsednictví v Radě EU pro témata Coreperu II.