česky  english 

rozšířené vyhledávání

O Stálém zastoupení

Role Stálého zastoupení ČR při EU

Stálé zastoupení je hlavním spojovacím článkem mezi českou vládou a orgány Evropské unie. Diplomaté ze stálého zastoupení připravují jednání pro  Výbory stálých zástupců vlád členských států EU, kterým se říká COREPER II a COREPER I (zkratka z francouzského Comité des représentants permanents). První z nich se zabývá politickými, finančními a zahraničními tématy a Česko v něm zastupuje velvyslankyně při EU Edita Hrdá. Druhý se věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám a zasedá v něm zastupující představitelka ČR Lucie Šestáková. Třetím klíčovým výborem je COPS (Comité politique et de sécurité), který řeší otázky politické a bezpečnostní. Česko v něm zastupuje velvyslankyně Jitka Látal Znamenáčková.

Na těchto třech výborech, které zasedají každou středu (někdy i častěji), se scházejí velvyslanci ze všech členských zemí. Každý představí pozici svého státu k projednávaným návrhům. Diskutují o těchto tématech a zároveň hledají státy s podobnými názory, se kterými pak mohou prosadit do návrhů změny. O návrzích, které tyto tři výbory připraví, pak hlasují ministři členských zemí pro každou oblast na zasedání Rady EU.

V uspořádání české státní správy tedy stálé zastoupení spadá pod ministerstvo zahraničí, jeho diplomaté ale úzce spolupracují i s ostatními ministerstvy podle toho, jaké téma pro který výbor zpracovávají. V unijní hierarchii spadá pod Radu EU. Ta společně s Evropským parlamentem schvaluje legislativu, která pak platí pro všechny státy Evropské unie.

Kromě těch, kdo se starají o politické a diplomatické otázky, působí na stálém zastoupení také IT specialisté, účetní nebo kuchař. Momentálně tvoří celý tým dohromady 113 lidí. Během českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 působilo na Stálém zastoupení až 266 lidí.

 

Představitelé Stálého zastoupení

 


 

 

Edita Hrdá

velvyslankyně

stálá představitelka ČR ve výboru COREPER II
vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU