deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možno předvyplnit doma před podáním žádosti (pozn.: formulář se podepisuje až při podání žádosti na konzulárním oddělení)
1. kontaktní údaje
2. oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu (PDF, 82 KB)
3. oznámení o ztrátě, odcizení či nebezpečí zneužití občanského průkazu (DOCX, 17 KB)
4. dotazník k nabytí státního občanství ČR určením otcovství (DOCX, 18 KB)
5. žádost o zjištění občanství (PDF, 181 KB)
6. prohlášení o státním občanství (zletilý) (PDF, 135 KB)
7. prohlášení o státním občanství (nezletilý) (PDF, 137 KB)
8. protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti (PDF, 94 KB)
9. žádost o zápis narození (DOCX, 34 KB)
10. žádost o zápis uzavření manželství (DOCX, 43 KB)
11. žádost o zápis registrovaného partnerství (DOCX, 35 KB)
12. žádost o zápis úmrtí (DOCX, 32 KB)
13. žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (DOCX, 31 KB)
14. žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list) (DOCX, 33 KB)
15. žádost o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů (DOCX, 32 KB)
16. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození (PDF, 334 KB)
17. zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů - příloha k zápisu o narození (PDF, 357 KB)
18. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/první zápis do zvláštní matriky (PDF, 321 KB)
19. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky (PDF, 321 KB)
20. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky (DOCX, 27 KB)
21. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky (DOCX, 26 KB)
22. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky (DOCX, 25 KB)
23. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky (DOCX, 25 KB)
24. žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý) (DOCX, 27 KB)
25. žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý) (DOCX, 37 KB)
26. žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR
27. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý (DOCX, 27 KB)
28. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjemní v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý (DOCX, 27 KB)
29. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR (PDF, 111 KB)
30. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR s dítětem (PDF, 131 KB)
31. žádost o výpis z rejstříku trestů
32. prohlášení o volbě druhého jména (zletilý)
33. prohlášení o volbě druhého jména (pro nezletilé dítě)
34. žádost o zápis příjemní v mužském tvaru- první zápis (registrované partnerství) (DOCX, 25 KB)
35. žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - dodatečný zápis (registrované partnerství) (DOCX, 25 KB)
36. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 3 (PDF, 163 KB)
37. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 5 (PDF, 183 KB)
38. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 (PDF, 164 KB)
39. Prohlášení o nabytí SO podle § 32 (PDF, 344 KB)
40. Prohlášení o nabytí SO podle § 34 (PDF, 156 KB)
41. Dotazník ke zjištění SO (PDF, 190 KB)
42 Souhlas otce-matky nezletilého se změnou jména-příjmení (PDF, 260 KB)
43. Souhlas nezletilého staršího 15 let se změnou jména-příjmení (PDF, 232 KB)
44. žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (DOCX, 31 KB)
45. prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich (DOCX, 27 KB)
Souhlas s pořízením kopie cestovního dokladu

přílohy

SOUHLAS_s_porizenim_kopie_cestovnich_dokladu 22 KB DOC (Word dokument) 27.1.2016

Kontaktní údaje 96 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2019

2. oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního... 81 KB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2022

3. oznámení o ztrátě, odcizení či nebezpečí zneužití... 16 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.5.2022

4. dotazník k nabytí státního občanství ČR určením... 17 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

5. žádost o zjištění občanství 180 KB PDF (Acrobat dokument) 27.11.2020

6. prohlášení o státním občanství (zletilý) 134 KB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2022

7. prohlášení o státním občanství (nezletilý) 136 KB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2022

8. protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti 93 KB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2022

žádost o zápis narození 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

10. žádost o zápis uzavření manželství 42 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

11. žádost o zápis registrovaného partnerství 34 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

12. žádost o zápis úmrtí 31 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

13. žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k... 30 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.5.2022

14. žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu... 32 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

15. žádost o určení otcovství k narozenému dítěti... 31 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

16. zápis o určení otcovství k narozenému dítěti... 333 KB PDF (Acrobat dokument) 12.12.2017

17. zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti... 356 KB PDF (Acrobat dokument) 12.12.2017

18. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 320 KB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2022

19. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 320 KB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2022

20. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 26 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

21. žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 25 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

22. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v... 24 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

23. žádost o zápis příjmení do knihy manželství v... 24 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

24. žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý) 26 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

25. žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý) 36 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

Zadost_o_provereni_dat_v_informacnim_systemu_obyvatel_Ce... 173 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

27. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení... 26 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

28. prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjemní... 26 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

29. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR 110 KB PDF (Acrobat dokument) 27.11.2020

30. prohlášení o vzdání se státního občanství ČR s... 130 KB PDF (Acrobat dokument) 27.11.2020

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu 56 KB PDF (Acrobat dokument) 20.2.2015

prohlášení o volbě druhého jména (zletilý) 242 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

prohlášení o volbě druhé jména (pro nezletilé dítě) 278 KB PDF (Acrobat dokument) 7.9.2016

34. žádost o zápis příjemní v mužském tvaru- první zápis... 24 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

35. žádost o zápis příjmení v mužském tvaru - dodatečný... 24 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022

35. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 3 162 KB PDF (Acrobat dokument) 27.11.2020

36. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 odst. 5 182 KB PDF (Acrobat dokument) 30.11.2020

37. Prohlášení o nabytí SO dle § 31 163 KB PDF (Acrobat dokument) 30.11.2020

38. Prohlášení o nabytí SO podle § 32 343 KB PDF (Acrobat dokument) 30.11.2020

39. Prohlášení o nabytí SO podle § 34 155 KB PDF (Acrobat dokument) 30.11.2020

40. Dotazník ke zjištění SO 189 KB PDF (Acrobat dokument) 30.11.2020

41. Souhlas otce-matky nezletilého se změnou... 259 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021

42. Souhlas nezletilého staršího 15 let se změnou... 231 KB PDF (Acrobat dokument) 9.3.2021

44. žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti... 30 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 19.5.2022

45. prohlášení manželů, že se dohodli na společném... 26 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.3.2022