deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)

Czech POINT

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni působí jako kontaktní místo veřejné správy. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.

Seznam a popis jednotlivých služeb, které poskytuje Czech POINT, lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra  https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/. Pracoviště Czech POINT v zahraničí nepřijímají žádosti o jednorázový příspěvek na dítě.

Zájemci o vydání ověřených výpisů z obchodního či živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů ČR a o další úkony v rámci CzechPoint se musí dostavit - po dohodě termínu návštěvy - v úředních hodinách (v pracovní dny pondělí až pátek 8:30 až 11:00) na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.

Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR). Ověřený výpis se v případě dostupnosti vydává na počkání.

Za vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či rejstříku trestů a další úkony se platí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poplatky se platí v hotovosti v eurech nebo platební kartou v CZK. Výše konzulárního poplatku je každý měsíc přepočítána dle aktuálního směnného kurzu. Poplatku nepodléhají agendy Informačního systému datových schránek a podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě.

K podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku  na telefonním čísle +431 899 58 154 nebo na e-mailové adrese ku_vienna@mzv.cz.

Bližší informace o poskytovaných službách Czech POINT naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR věnované projektu Czech POINT (www.czechpoint.cz).

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU (např. výpis z rejstříku trestů ČR). Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro svou listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné o listinu požádat jinak než prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Pro více informací kontaktujte náš úřad.