deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Sociální zabezpečení

Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie (EU). Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany států EU tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v rámci tohoto prostoru. Nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou tzv. koordinační nařízení – nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, která od 1. 5. 2010 nahrazují nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Rady (EHS) č. 574/72.

Evropské předpisy o koordinaci sociálního zabezpečení nenahrazují vnitrostátní systémy, pouze určují, který systém kterého státu je pro konkrétního člověka příslušný. Členské země samy rozhodují, kdo bude podle jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek.

Základní přehled v oblasti sociálního zabezpečení a užitečné informace získáte TADY.

Více informací k tématu najdete také na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Mezinárodní důchodové poradenství: Znojmo, 21. 5. 2024

Dne 21. 5. 2024 se na Okresní správě sociálního zabezpečení na Vídeňské třídě 701/31 ve Znojmě uskuteční každoroční mezinárodní důchodové poradenství. Termín pro konzultaci s českými a rakouskými odborníky si dohodnete na +420515205211. více ►

Rodinné dávky

rodin_davky

Následující text stručně pojednává o právech, která našim občanům z evropských nařízení vyplývají v oblasti poskytování rodinných dávek, a to v rozdělení podle povahy jejich pobytu v zahraničí. více ►