deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Rakousko patří dlouhodobě mezi důležité a tradiční obchodní partnery ČR. Jako sousední stát je působištěm řady malých a středních podniků a OSVČ z České republiky, kteří zde poskytují své přeshraniční služby. Díky geografické a kulturní blízkosti je také cílem řady českých občanů, kteří hledají v Rakousku své pracovní uplatnění.

Hlavní náplní Obchodně-ekonomického úseku (OEÚ) Velvyslanectví České republiky v Rakousku je zastupování a prosazování zájmů českých podnikatelských subjektů v Rakousku, sledování hospodářskopolitického vývoje v zemi a v rámci ekonomické diplomacie posilování bilaterální spolupráce České republiky a Rakouska. Nedílnou součástí je i podpora českých firem zejména v oblasti legislativy a zprostředkování kontaktů se státními orgány.

Na našich stránkách naleznete:

Novinky Obchodně-ekonomického úseku

Rakouská ekonomika

Vstup a působení na rakouském trhu

Upozornění na vybrané veletrhy a B2B setkání

Další užitečné odkazy

Kontakty Obchodně-ekonomického úseku

 

Proexportní podporu malých a středních firem v rovině B2B, průzkum trhu, marketingové a asistenční služby při jednáních s Vašimi obchodními partnery/firmami, ověření zájmu o nabízený produkt apod. poskytuje českým subjektům zahraniční kancelář CzechTrade ve Vídni.