монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Projektový cyklus

Za účelem vymezení rolí a stanovení standardních postupů jednotlivých aktérů, kteří se podílejí na realizaci dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR vyhlašovaných v souladu s plánem zahraniční rozvojové spolupráce ČR, byla dne 03. března 2011 schválena Metodika projektového cyklu. Přílohu materiálu tvoří rovněž vzory dokumentů, jež se při realizaci projektů užívají.

Námět na projekt zahraniční rozvojové spolupráce musí být vypracován (v angličtině nebo v češtině) do aktuální verze identifikačního formuláře, který žadatelé obdrží po kontaktování Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru, a musí být v souladu se schválenými sektorovými tématy (Program rozvojové spolupráce mezi ČR a MN na období 2011-2017) . Řádně vyplněný formulář je nutné návazně expedovat Ministerstvu ekonomického rozvoje Mongolska, které jednou ročně zasílá všechny náměty souhrnně na velvyslanectví a to pak na ČRA. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a časovému prostoru ke zpracování návrhů projektů zasílá uvedené MER MN po dohodě ke konci roku či návazně na počátku. JINÝ POSTUP PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NENÍ MOŽNÝ A TYTO NÁVRHY NEBUDOU POSUZOVÁNY!

Spolu s pravidly pro výběr a financování bilaterálních projektů zahraniční spolupráce bylo zavedeno logo zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, kterým realizátoři musí označovat výstupy projektů. Používání loga ZRS ČR definuje Grafický manuál ZRS ČR.

přílohy

manuál k logu ZRS 4 MB PDF (Acrobat dokument) 26.8.2008

Metodika_projektoveho_cyklu_1 707 KB DOC (Word dokument) 8.3.2011