монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Duležité informační zdroje o Mongolsku

Důležité adresy

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ INFORMACE

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/mongolsko/1001377/

Zajímavé publikace lze stáhnout na stránkách:

PricewaterhouseCoppersMongolia

MONGOLSKÉ STÁTNÍ INSTITUCE

President office of  Mongolia

http://www.president.mn/

State Great Khural of  Mongolia

http://www.parliament.mn/

Government of  Mongolia

http://www.pmis.gov.mn

National Security Council of Mongolia

http://www.nsc.gov.mn/?q=en

Ministry of Foreign affairs

http://www.mfa.gov.mn/

Ministry of  Mining and Heavy Industry

http://www.mmhi.gov.mn/

Ministry of  Finance

https://www.mof.gov.mn/

Ministry of  food, agriculture and light industry

www.mofa.gov.mn

Ministry of health

www.mohs.mn

Ministry of  Road and Transport development

http://mrtd.gov.mn/

Ministry of Energy

http://energy.gov.mn/

Ministry of  Construction and Urban Development

http://www.mcud.gov.mn/

Ministry of Education, Culture,  Science and Sports

https://mecss.gov.mn/

Ministry of environment and tourism

http://www.mne.mn/

Ministry of  Labor and  Social Protection

http://mlsp.gov.mn/

Ministry of Justice and Internal affairs

http://www.mojha.gov.mn/

Ministry of  Defence

http://www.mod.gov.mn/

Central Bank of  Mongolia

www.mongolbank.mn

National Statistical office of  Mongolia

www.nso.mn

National development agency

http://nda.gov.mn/

Mongolian Tourism Board
http://www.mongoliatourism.gov.mn/

Další informace-pro zahraniční subjekty

Server www.doingbusiness.cz je určen zahraničním subjektům se zájmem o informace o českých podnicích a obchod s nimi. Server pravidelně aktualizuje a doplňuje odborné informace o možnostech obchodu s ČR v jednotlivých regionech i odvětvích průmyslu a zveřejňuje aktuální novinky. Důležitou součást tvoří firemní kontakty uspořádané v registru exportérů.

Mongolian Immigration

http://immigration.gov.mn/new/

DALŠÍ INSTITUCE (EKONOMIKA, OBCHOD)

Mongolian National Chamber of Commerce and Industry
http://en.mongolchamber.mn/

Market Research Institute
http://www.mol.mn/mri/

Mongolian Academy of Management Development and Administration
http://www.aom.edu.mn

Czech Mongolian chamber of Commerce in Prague

http://www.cemok.org

Další informace:

http://www.mongolianbusinessdatabase.com/

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mongolia

http://www.bcmongolia.org/en/

http://www.heritage.org/index/country/mongolia

http://www.mongolia-briefing.com/

http://mongolia-properties.com/

 

MEZINÁRODNÍ  ORGANIZACE V MONGOLSKU

World bank in Mongolia
http://www.worldbank.org.mn

Asian Development Bank (ADB) – in Mongolia
http://www.adb.org/countries/mongolia/main

OSN in Mongolia

www.un.int/mongolia

EBRD  in Mongolia

http://www.ebrd.com/mongolia.html

WHO in Mongolia

http://www.wpro.who.int/mongolia/about/en/

IMF in Mongolia

http://www.imf.org/external/country/MNG/index.htm

Trade and development bank of Mongolia

http://www.tdbm.mn/index.php?weblang=en

Development Bank of  Mongolia
http://www.dbm.mn/

Khan bank of  Mongolia

https://www.khanbank.com/en/1

Golomt bank of  Mongolia

http://www.golomtbank.com/en/1

Financing consultancy
http://www.money.mn


LEGISLATIVA

Constitution of Mongolia
https://www.constituteproject.org/constitution/Mongolia_2001.pdf

Mongolian law on investment

http://www.mzv.cz/file/1090541/Investment_Law___unofficial_translation_MED.pdf

Petroleum law of  Mongolia

http://www.bcmongolia.org/en/laws-of-mongolia - následné kliknout na  odkaz Petroleum law pod č.1

Company law of  Mongolia

http://www.bcmongolia.org/images/files/en/Working-group/legislative/company-law.pdf

General law on taxation of  Mongolia

http://en.mta.mn/uploads/assets/generaltaxlawasof20130627.pdf

Law on value-added tax of Mongolia

http://en.mta.mn/uploads/assets/LAW%20ON%20VALUE%20ADDED%20TAX%202013%281%29.pdf

TĚŽBA, NEROSTNÉ SUROVINY

Mineral Resources Authority of Mongolia (státní agentura - geologický průzkum, registrace, licenční řízení)
http://www.mram.gov.mn/


Petroleum Authority of Mongolia
http://english.pam.gov.mn/home.shtml

 

DATABÁZE O MONGOLSKÝCH DŮLNÝCH PRŮMYSLECH

http://www.mining.mn/

Přírodní zdroje, těžba, těžební společnosti, links
http://www.infomine.com/

NÁKLADNÍ DOPRAVA
 

Transportation service

http://erininternational.mn/english/

DHL in Mongolia
http://www.dhl-usa.com/shipping/details-by-country/wrdusa/mn.html

FedEx agent for Mongolia
http://www.fedex.com/mn/contact/

EU-Mongolsko (vztahy)

http://www.eeas.europa.eu/delegations/mongolia/eu_mongolia/political_relations/index_en.htm

Přehled vypsaných výběrových řízení:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1423213407490&do=publi.welcome
 

 

přílohy

Investment law - unofficial translation 265 KB PDF (Acrobat dokument) 25.1.2016