монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Malé lokální projekty

Každý rok Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru realizuje 3-5 tzv. MLP (malých lokálních projektů), které jsou rovněž financovány z rozpočtu ZRS ČR. Smyslem těchto projektů, v hodnotě maximálně 500 tis. Kč, je na základě znalosti zastupitelského úřadu o daném teritoriu přispět místním institucím (školským, zdravotnickým či sociálním zařízením) k rozvoji.

Námět na projekt zahraniční rozvojové spolupráce musí být vypracován do aktuální verze identifikačního formuláře, který žadatelé obdrží po kontaktování Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru. Řádně vyplněný formulář je nutné návazně expedovat zpět na velvyslanectví, a to každoročně do konce listopadu. Všechny náměty jsou posuzovány ve spolupráci s MZV ČR.

Seznam všech malých lokálních projektů je uveden v následující galerii:

Galerie


MLP

Češi sponzorují mongolský kožedělný průmysl

thumb

Ve čtvrtek 9. března 2023 ve 12:00 hodin podepsal v mongolské koželužně velvyslanec Jan Vytopil smlouvu za Českou rozvojovou agenturu (Czech Republic Development Cooperation) s Mongolskou asociací kožedělného průmyslu. více ►

Předání malého lokálního projektu pro nemocnici v Binderu

thumb

Dne 22. září 2022 velvyslanec ČR v Mongolsku Jan Vytopil slavnostně předal novorozenecké lůžko pro nemocnici v Binderu. více ►

Odborné učiliště v Archangaji dokončilo instalaci české mlékárenské technologie

thumb

Dne 21. 10. 2021 se uskutečnilo v provincii Archangaj předání zařízení dodaného českou firmou Nirosta v rámci malých lokálních projektů, financovaných Ministerstvem zahraničních věcí jako součást oficiální rozvojové spolupráce. Projekt byl… více ►

Malé lokální rozvojové projekty pro rok 2021 znají své vítěze

thumb

Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v Praze vybralo pro rok 2021 Malé lokální projekty k realizaci v Mongolsku. Z celkového počtu 38 obdržených návrhů byly vybrány dva lokální projekty. Jen v rámci… více ►

Česká firma Mauting dodala první zakázku do Mongolska

thumb

Díky tzv. Malému lokálnímu projektu financovanému Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci oficiální rozvojové pomoci se česká firma Mauting, výrobce a dodavatel kvalitních strojů a zařízení pro masný průmysl, poprvé prezentuje v… více ►

Česko pomáhá v Mongolsku novou technologií komínových nástavců

thumb

Ulánbátar je nejchladnějším hlavním městem na světě, které se v zimních měsících potýká s vysokým znečištěním ovzduší, jehož zdrojem je především tzv. ger district, jurtoviště na severu města. Proto Ministerstvo zahraničních věcí České republiky… více ►

Malé lokální rozvojové projekty pro rok 2020 znají své vítěze

thumb

Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v Praze, vybralo k realizaci v roce 2020 dva projekty z celkem 29 zaslaných návrhů. Jen v rámci asijských zemí bylo vybíráno z několika stovek předložených… více ►

Předání malého lokálního projektu „Zhodnocení mléka – sběr mléka“

thumb

Malý lokální projekt Zastupitelského úřadu ČR v Ulánbátaru a ADRA Mongolia „Zhodnocení mléka – sběr mléka“ v celkové hodnotě 16 tis. USD byl slavnostně ukončen. více ►

Čeští rybářští experti zahájili v Mongolsku projekt na záchranu tajmena

thumb

Malý lokální projekt „ Přenos know-how jak ochránit Tajmena sibiřského – české rybí líhně pro Mongolsko“ financovaný ZÚ Ulánbátar byl dne 6. 5. 2019 slavnostně zahájen. více ►

Malé lokální rozvojové projekty pro rok 2019 znají své vítěze

thumb

Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v Praze, vybralo k realizaci v roce 2019 celkem 3 projekty z celkem 27 zaslaných návrhů. Celková rozvojová podpora v roce 2019 v rámci těchto Malých lokálních… více ►

Předání českých mlékárenských technologií

thumb

Ukončení malého lokálního projektu „Mléčné výrobky – tréninkové středisko No. 11-18-MN01“ a synergické aktivity na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v rámci návštěvy Hospodářské komory ČR v Mongolsku více ►

České invalidní vozíky pomáhají postiženým dětem v Mongolsku

thumb

Dne 1. října 2018 předal velvyslanec České republiky v Mongolsku, Jiří Brodský, společně s mongolskou ministryní zdravotnictví, paní Sarangerel Davaajantsan, české mechanické invalidní vozíky pro dětské oddělení Úrazové nemocnice v Ulánbátaru.… více ►

Česko podpoří dva lokální projekty v Mongolsku

thumb

Dne 17. 4. 2018 byly na ZÚ ČR v Ulánbátaru podepsány realizační smlouvy ke dvěma vybraným malým lokálním projektům za celkovou částku 732.761,- Kč (29.000,- EUR), které jsou součástí rozvojové pomoci poskytované v roce 2018 českou vládou… více ►

Slavnostní ceremoniál dětského parku Karla IV.

thumb

Realizátor : Státní mateřská škola č. 16 více ►

Česká pomoc zrakově postiženým

logo

Slavnostní předání dvou speciálních tiskáren proběhlo v sídle Mongolské asociace zrakově postižených dne 22.5. 2015 za účasti předsedkyně asociace paní D. Gerel, velvyslankyně ČR v Mongolsku I. Grollové a ředitele Vojenského muzea G. Zolzaje. více ►

Česko přispěje v Mongolsku ke zkvalitnění analýzy potravinářských výrobků

thumb

V rámci malého lokálního projektu „Zkvalitnění a rozšíření analýzy potravinářských výrobků domácího a zahraničního původu“, jednoho ze šesti vybraných českou vládou k realizaci pro rok 2015, podepsala velvyslankyně ČR I. Grollová s… více ►

Předání zkušeností s fundraisingem mongolským nevládním organizacím

thumb

Na velvyslanectví ČR v Ulánbátaru byla dne 9. 3. 2015 podepsána radou velvyslanectví V. Dobešem a oblastním ředitelem agentury ADRA Mongolia panem J. Orellanou projektová smlouva k malému lokálnímu projektu vybranému českou vládou spolu s… více ►

ČR přispěje ke zlepšení prostředí pro rozvoj dětí s mozkovou obrnou

thumb

Cílem malého lokálního projektu, vybranému českou vládou spolu s dalšími pěti k realizaci v roce 2015, je rekonstrukce třídy a toalet pro děti se speciálními potřebami po mozkové obrně při mateřské škole v somonu Sümber. více ►

ČR vybaví školní družinu a jídelnu v ulánbátarské zvláštní škole

thumb

Velvyslankyně ČR I. Grollová podepsala dne 6. 3. 2015 s ředitelkou Centra pro investice a rozvoj ulánbátarského obvodu Bayanzurkh B. Tuya, zastupující Školu č. 55 v Ulánbátaru – zvláštní školu pro fyzicky a mentálně postižené žáky a… více ►

ČR pomáhá Mongolsku v rozšíření přístupu zrakově postižených obyvatel k informacím

thumb

Velvyslankyně ČR I. Grollová podepsala dne 6. 3. 2015 s předsedkyní nevládní organizace Mongolská národní federace nevidomých D. Gerel malý lokální projekt na „Zlepšení přístupu zrakově postižených osob k informacím“. více ►

ČR pomáhá zajistit bezpečné dodávky elektřiny pro hospic Naděje

thumb

Dne 6. 3. 2015 byl podpisem projektové smlouvy mezi hlavní lékařkou B. Burenjargal a velvyslankyní ČR v Mongolsku I. Grollovou zahájen malý lokální projekt na další zlepšení pracovních podmínek hospicu Naděje (Naidvar – Hope). více ►

Předání českého know-how v oblasti ochrany přírody

logo

V rámci realizace malého lokálního projektu spojeného s podpůrným projektem ZOO Praha na přebírání zkušeností s ochranou přírody a praxe rezervací a národních parků navštívila osmičlenná mongolská delegace ve dnech 19. - 30. července 2014… více ►

Předání automobilu Asociaci osob se zdravotním postižením

logo

Dne 30. dubna 2013 byl v prostorách objektu, kde sídlí Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru, slavnostně předán Asociaci osob se zdravotním postižením "Tumur Foundation" osobní automobil v rámci malého lokálního projektu zahraniční rozvojové spolupráce… více ►

Předání malého lokálního projektu - automobil

logo

Ve čtvrtek dne 21. března se v areálu sídla Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru konalo slavnostní předání malého lokálního projektu mongolské straně. více ►

Předání malého lokálního projektu v Dundgobi

logo

Dne 1.10.2012 došlo ke slavnostnímu předání malého lokálního projektu – studny pro školu v somonu Gurvansaikhan (čes. Gurvansajchan) v provincii Dundgobi. více ►

Malý lokální projekt - Předání klavírů Mongolské hudební a taneční škole

logo

Dne 26.09.2012 byly na hudební a taneční škole v Ulánbátaru předány 2 ks pianin značky Petrof spolu s učebními pomůckami. více ►

Předání MLP - rekonstrukce nemocnice

logo

Dne 21.06.2012 byl předán MLP v somonu Delgerech v provincii Dornogobi. více ►

Velká radost malých předškoláků

logo

Dne 18.06.2012 český velvyslanec slavnostně předal malý český rozvojový projekt zaměřený na vybudování dětského hřiště pro mateřskou školku v somonu Zuunmod v provincii Tuv. více ►

Předání MLP – mobilní nemocnička

logo

Dne 07.06.2012 český velvyslanec slavnostně předal malý lokální projekt české rozvojové spolupráce, mobilní nemocničku, v provincii Umnugobi. více ►

Malý lokální projekt - vrt v provincii Bulgan

logo

Malý lokální projekt "Nemocnice v somonu Bugat – řešení nevyhovujícího zásobování vodou“ byl realizován v somonu Bugat provincie Bulgan a předán dne 18.10.2011starostce somonu do užívání. více ►

Malý lokální projekt - vrt v provincii Chovd

logo

V rámci české rozvojové spolupráce byl realizován malý lokální projekt „Zajištění vodního zdroje pro střední školu v somonu Erdeneburen“ v provincii Chovd a byl předán do užívání dne 15.10.2011. více ►

Předání malého lokálního projektu: „Zdravotní zařízení a sanitka pro Hospic Hope“

logo

Dne 17.08.2011 slavnostně předal velvyslanec ČR Václav Jílek malý lokální projekt „Hospice Hope“ – Nákup zdravotního zařízení a staré sanitky pro pacienty Hospicu“. více ►

Malý projekt – velký úspěch

img_100811_1234

Dne 4.6.2010 byl předán projekt „Zřízení mobilního zdravotního střediska pro nomádské obyvatele provincie a kočující pastevce“ v obci Žanžin v somonu (okresu) Churmen, v jihomongolské pouštní provincii Umnugobi za přítomnosti p. V.… více ►

Velvyslanec ČR v Mongolsku V.Jílek předal MLP „ Počítačové centrum pro mládež z nejchudších periferních vrstev Ulánbátaru/vzdělávací středisko katolické komunity“.

kat

Symbolické předání a převzetí MLP provedli pan. Velvyslanec Jílek a pan biskup Venceslav. Učebna bude sloužit mladým lidem z neslabších sociálních vrstev při jejich vzdělávání. více ►

Návštěva buddhistického kláštera „Gandan“

gan3

Dne 19.5.2010 byl v rámci oficiální návštěvy p. premiéra J. Fischera v Mongolsku předán malý lokální projekt „Vybudování počítačového školicího centra pro mladé lámy“. Projekt který je umístěn v areálu buddhistického kláštera… více ►

Předání malého lokálního projektu pro mateřskou školku v Chužirtu

Dne 17.9.2009 byl ukončen a předán do užívání malý lokální projekt „Zajištění zdroje užitkové vody pro mateřskou školku v Chužirtu“. více ►

Předání malého lokálního projektu pro nemocnice v Chužirtu

Dne 16.9.2009 byl ukončen a předán do užívání malý lokální projekt „Modernizace kuchyňského zařízení a elektroinstalace kuchyně v nemocnici v Chužirtu“. více ►