монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Projekty - evaluace

Součást projektového cyklu tvoří rovněž evaluace vybraných projektů.

V roce 2011 bylo toto vyhodnocení zaměřeno na dva již ukončené rozvojové projekty, a to „Modernizace pohonů a řízení bloku elektrárny č.4“ (realizovaný v gesci MPO ČR v letech 2006-2010 společností ZAT a.s.) a „Obnova výrobního zařízení malého závodu na zpracování kůží“ (realizovaný v gesci MPO ČR v letech 2007-2010 firmou AlphaCon spol. s r.o.). Organizačně evaluaci zajišťovalo Regionální centrum UNDP v Bratislavě a provedl tým tří expertů pod vedením firmy IBS Slovakia, který vypracoval Správu z evaluácie.

Vyhodnocením programů ZRS realizovaných v období 2008-2011 na základě dočasné výjimky z transformace (tj. technická pomoc při řízení veřejných financí – v gesci Ministerstva financí ČR, Aid for Trade – v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, projekty v oblasti migrace, bezpečnosti a dobré správy věcí veřejných – v gesci Ministerstva vnitra ČR) byl v listopadu 2011 pověřen evaluační tým Metropolitní univerzity Praha.

K externímu vyhodnocení (provedla firma 4G consite) v r. 2012 byly vybrány pro Mongolsko následující 2 projekty (zprávy z evaluace):

- "Příprava a zavedení studijního programu Sociální práce – oblast hl. města Ulánbátar" (realizovaný v gesci MPSV ČR/Charita ČR v letech 2006-2010 s rozpočtem 12,1 mil. Kč);

- "Socioekonomická stabilizace geograficky a sociálně odloučených komunit Mongolsko, Bulgan" (realizovaný v gesci MPSV ČR/Charita ČR v letech 2008-2010 s rozpočtem 15,2 mil. Kč).