монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aid for Trade

Součástí české zahraniční rozvojové spolupráce jsou rovněž tzv. projekty Aid for Trade („Pomoc na podporu obchodu“), jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a které vycházejí ze zájmu a potřeb partnerských států a jsou směrovány do prioritních zemí z hlediska pravidel ZRS ČR. Základním předpokladem pro vypsání výběrového řízení na realizátora projektu je oficiální písemné vyjádření (má být vypsáno do speciálního identifikačního formuláře) zájmu některé z institucí státní administrativy v partnerské zemi.

V rámci programu Aid for Trade jsou realizovány relativně menší projekty s dobou trvání do 1 roku. Smyslem je pomoc rozvojovým zemím začlenit se lépe do mezinárodního obchodního systému a efektivněji využívat obchod v zájmu snižování chudoby. Podstatou těchto projektů je dále přenos zkušeností, informací, know-how a přednášek na odborná témata, s cílem pomoci partnerským státům při usnadňování obchodu, pomoc státní administrativě při formulování a implementaci pravidel domácího trhu, odstraňování administrativních bariér, podpora podnikatelského klimatu, rozvoj tržních institucí včetně finančního sektoru atd.

Další projekt „Aid for Trade“ úspěšně předán v Mongolsku

thumb

Aktivity spojené s realizací projektů „Aid for Trade“ financovaných českým Ministerstvem průmyslu a obchodu tvoří spolu s ostatní rozvojovou pomocí důležitou součást činnosti velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru. Dne 15. 10.… více ►

Češi předávají v Mongolsku své know-how v oblasti energetických úspor budov

thumb

V okrese Erdene, 90 km východně od hlavního města Ulánbátaru, se v rámci programu Aid for Trade finalizuje projekt tepelné izolace fasády ubytovny pro studenty tamního Odborného učiliště. více ►

AFT2015

V roce 2015 v rámci programu Aid for Trade byl vybrán projekt předložený ministerstvem potravinářství a zemědělství Mongolska o podpoře mini mlékáren a zároveň byl vybrán projekt předložený Úřadem civilního letectví Mongolska. více ►