монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Dobrovolné příspěvky ČR do mezinárodních organizací

Česká republika v rámci rozvojové spolupráce rovněž poskytuje dobrovolné příspěvky některým mezinárodním organizacím.

Z dobrovolného příspěvku ČR Mezinárodní organizaci práce (ILO) ve výši cca 250 tis. USD byl v letech 2010-2011 realizován v Mongolsku projekt „Promoting Livelihoods for Persons with Disabilities: Enhanced Skills for Employability and Policy Application“. Cílem tohoto rozvojového projektu bylo zvýšit možnosti pracovního uplatnění handicapovaných osob na trhu práce  (ČR se na řešení podobné problematiky podílela již v minulosti na bilaterální úrovni, a to ve dvou malých lokálních projektech „Zvýšení počtu pracovních míst tělesně postiženým osobám“ v roce 2007 a „Vybudování šicí dílny pro invalidy - vozíčkáře v Ulánbátaru“ v roce 2009). 

Další  poskytování dobrovolného příspěvku  mezinárodní organizaci  

V roce  2015 Česká republika, prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR, podpoří formou finančního daru ve výši 1 mil. Kč projekt "Zlepšování mobilních zdravotnických služeb" realizovaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Mongolsku. Na projektu budou participovat v roli implementačních subjektů v Mongolsku aktivní české nevládní organizace Člověk v tísni a Charita Česká republika. Naše úsilí o rozvoj zdravotnického systému v Mongolsku tak v letošním roce naváže na již dříve realizované projekty bilaterální rozvojové spolupráce v této oblasti.