english  česky 

rozšířené vyhledávání

Povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR, které se uděluje se jako jednorázové, v délce 60 dnů a dobou platnosti 6 měsíců.

Žádost o dlouhodobé pobyt se podobné jako žádost o dlouhodobé vízum podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem). Žádost o dlouhodobý pobyt lze podat pouze pro následující účely pobytu: zaměstnání (zaměstnanecká karta nebo modrá karta), studia (ve studijním programu akreditovaném při MŠMT), výzkumu a společného soužití rodiny.

Více informací k podmínkám podání žádosti o dlouhodobý pobyt lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra ČR.

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává na následujícím formuláři: Žádost o dlouhodobý pobyt (PDF, 815 KB).

Vízum vs. pobyt

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR/EU

Žádost o přechodný pobyt podává rodinný příslušník občana ČR/EU na území České republiky, na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra ČR, a to do 3 měsíců od vstupu na území ČR. Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení. více ►