english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR / schengenského prostoru.

Vízum se uděluje do cestovního dokladu cizince formou vízového štítku. Všem žadatelům, vč. dětí, se uděluje samostatné vízum. Pokud je dítě zapsáno v pase rodiče, vylepí se do jednoho pasu dva vízové štítky.

Základní typy víz

  • Krátkodobé (schengenské vízum) - pro pobyt v ČR / schengenském prostoru do 90 dnů (typ „A“ – letištní průjezdní vízum, typ „C“ – krátkodobé vízum),
  • Dlouhodobé vízum – pro pobyt v ČR nad 90 dnů (příp. k převzetí povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu), opravňuje zároveň ke krátkodobému pohybu a pobytu v jiných státech schengenského prostoru (po dobu max. 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů).

Vízové správní poplatky

Sazebník správních poplatků za podání vízové žádosti můžete nalézt na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Vízové poplatky jsou hrazeny v místní měně, dle aktuálního měsíčního kurzu. Pokud je žádost podávána na zastupitelském úřadě, je poplatek možno hradit v hotovosti v místní měně, nebo kartou v CZK/EUR.

Právní zdroje:

  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex),
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů.

 

Více informace lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Sjednání schůzky pro podání vízové žádosti

Informace o způsobu sjednání schůzky za účelem podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum, dlouhodobé vízum a pobyt. více ►

Důležité kontakty a informace pro cizince pobývající v Česku

thumb

Kontakty na úřady, které mají na starosti pobytovou agendu cizinců, a další užitečné informace pro cizince pobývající na území České republiky. více ►

Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu splní ohlašovací povinnost hotel. U studentů plní tuto povinnost… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů stanovují nařízení Evropské Unie (ES) č. 767/2008 (nařízení o VIS), nařízení (ES) č. 810/2009 (vízový kodex) a rozhodnutí Rady 2008/633/SVV. více ►