english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové a konzulární informace

Příjem žadatelů dle níže uvedeného je organizačně nastaven a kapacitně omezen tak, aby bylo možné dodržet bezpečnostní opatření, jež mají za cíl chránit žadatele i pracovníky konzulátu. Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou a strpět případnou kontrolu tělesné teploty. Žádáme žadatele, aby nepředkládali dokumenty v plastových fóliích/obalech. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

KONZULÁRNÍ ÚSEK VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RIJÁDU

KONTAKTNÍ ÚDAJE

E-mail:
konzulární a vízový úsek: riyadh.consulate@mzv.gov.cz

Konzulární a vízová působnost pro:
Království Saúdské Arábie
Království Bahrajn
Sultanát Omán
Jemenská republika

Pro veškeré konzulární a vízové služby je zapotřebí dojednat si předem schůzku prostřednictvím e-mailové adresy riyadh.consulate@mzv.gov.cz. Rozpis úředních hodin pro jednotlivé úkony naleznete níže. Nepodepsané e-mailové zprávy nebudou zpracovány.

Upozorňujeme žadatele, že veškeré dotazy konzulární povahy jsou zpracovávany pouze formou e-mailu, telefonický dotaz bude odkazován na zaslání e-mailu. V případě nouze je pro české občany linka konzulární pohotovosti (+966 50 289 8613) k dispozici 24/7.

Žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum za účelem turistiky, léčení či návštěvy je třeba podat prostřednictvím vízových center VFS Global v RijáduDžidděAl KhobaruManámě and Maskatu. (Pozn.: Jemenští žadatelé bez pobytového povolení v Saúdské Arábii musí podat žádost o vízum osobně na velvyslanectví).

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

1)
Žádosti o vízum

Žádosti o krátkodobé (schegenské) vízum jsou vyřizovány prostřednictvím vízových center společnosti VFS Global.

Neděle

10:00–12:00

11:00–12:00

žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum*

vyzvedávání pasů / rozhodnutí o žádosti o vízum

Úterý

09:00 - 10:00

13:00–15:00

žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum*

žádosti o dlouhodobé vízum či pobyt

Čtvrtek

09:00 - 10:00

10:00–12:00

žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum*

žádosti o dlouhodobé vízum či pobyt

* Přednostně přijímány jsou žádosti rodinných příslušníků občanů České republiky/EU (bez nutnosti sjednání schůzky) a držitelů diplomatických pasů.

Úředními jazyky, kterými lze komunikovat na zastupitelském úřadu ČR v Rijádu, jsou čeština a angličtina. V případě, že žadatel ani jedním z daných jazyků nehovoří, je v rámci agendy dlouhodobých pobytů a víz povinností žadatele zajistit si na vlastní náklady tlumočníka.

Žádosti o dlouhodobý pobyt - v případě, že je vyžádán výslech žadatele Ministerstvem vnitra ČR, nikoliv při příjmu žádosti, ale během procesu rozhodování o žádosti,  tento výslech musí být proveden v českém jazyce. Žadatel si je povinen na vlastní náklady tlumočníka do českého jazyka pro tento účel zajistit.

2)
Legalizace a ověřování

Úterý

10:00–12:00


3)
Konzulární služby (žádosti o cestovní doklad, registraci narození/sňatku, apod.):

Neděle

13:00–15:00

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí ČR

thumb

Lhůta pro uplatnění nároků vlastníků či jejich dědiců do 31.12.2023 více ►

Žádost o saúdský trestní rejstřík

Upozorňujeme české občany, držitele iqamy KSA, že před odjezdem z KSA (na základě final exit visa) je vhodné obstarat si saúdský trestní rejstřík pro případ pozdější potřeby. Je obtížné obstarat ho po odjezdu ze Saúdské Arábie. více ►

Vystavení saúdského řidičského průkazu pro držitele českého ŘP- informace

V případě, že dlouhodobě pobývající cizinec žádá o saúdský ŘP, může se setkat s požadavkem oddělení saúdskoarabské dopravní policie předložit potvrzení o platnosti zahraničního řidičského průkazu vystavené velvyslanectvím země, která řidičský… více ►

Kontaktní údaje na vízová centra VFS Global

thumb

Zastupitelský úřad České republiky v Rijádu spolupracuje s vízovými centry společnosti VFS Global v Rijádu, Džiddě, Al Khobaru, Manámě (BHR) a Maskatu (OMN). více ►

Adaptačně-integrační kurz na území České republiky - informace pro cizince

Povinnost cizinců s pobytovým statusem v ČR více ►

Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit od 5. 10. 2020

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN ze dne 2. 10. 2020 jsou všichni žadatelé o krátkodobé či dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit… více ►

Velvyslanectví ČR v Rijádu nově kontaktním místem CzechPOINT

thumb

Od 1. 1. 2017 se stal zastupitelský úřad České republiky v Rijádu kontaktním místem veřejné správy CzechPOINT. více ►