english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady ČR - nové formuláře (zápis otcovství, manželství, partnerství, narození, úmrtí)

Matriční události občanů ČR (narození, úmrtí, sňatek), ke kterým došlo v cizině, se zapisují do Zvláštní matriky v Brně. Zápis se provádí na základě žádosti, kterou lze podat u zastupitelského úřadu ČR.

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

K uzavření manželství v cizině potřebuje český občan obvykle vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. O tento doklad lze požádat prostřednictvím velvyslanectví České republiky. více ►

Registrace matriční události - narození

thumb

Proces registrace nově narozeného českého občana v zahraničí na zvláštní matrice Brno-střed je nutné zahájit co nejdříve. více ►

Registrace matriční události - sňatek

Uznávání soudního rozhodnutí ve věci rozvodu