english  česky 

rozšířené vyhledávání

Krátkodobé (schengenské) vízum

Jednotné krátkodobé (schengenské) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech se krátkodobé (schengenské) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR.
Informace ohledně účelu žádosti o schengenské vízum a požadovaných dokumentů jsou kdispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí

Dokumenty požadované k žádosti o krátkodobé vízum

Žadatelé mohou žádost podat nejdříve 6 měsíce před plánovanou cestou. Dle Vízového kodexu je žádost konzulátem rozhodnuta ve lhůtě do 15 dní (v ojedinělých případech až 45 dní). více ►

Kde podat žádost o krátkodobé vízum

Zastupitelský úřad České republiky v Rijádu spolupracuje s vízovými centry společnosti VFS Global v Rijádu, Džiddě, Al Khobaru, Manámě a Maskatu. Žádosti o krátkodobé (schengenské vízum) jsou po přijetí danými vízovými centry zaslány a dále… více ►

Žádost o krátkodobé vízum rodinného příslušníka občana ČR/EU

Podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum rodinného příslušníka občana EU podléhá zvláštnímu režimu. více ►

Schengenský informační systém

thumb

Schengenský informační systém (SIS) je databáze sdílená všemi členskými státy v schengenském prostoru. V SIS jsou soustředěny informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a… více ►

Vízový informační systém

thumb

Vízový informační systém (VIS) je systém pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi schengenskými zeměmi. Hlavním cílem je usnadnit procedury podání žádosti o vízum a kontroly na vnější hranici, jakož i zvýšit bezpečnost. více ►