english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dokumenty požadované k žádosti o krátkodobé vízum


Žadatelé mohou žádost podat nejdříve 6 měsíce před plánovanou cestou. Dle Vízového kodexu je žádost konzulátem rozhodnuta ve lhůtě do 15 dní (v ojedinělých případech až 45 dní).

Podmínky podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum:

 1. formulář žádosti
  • - žádost musí být řádně a čitelně vyplněna v anglickém či českém jazyce a podepsána žadatelem (v případě žadatelů mladších 15 let je žádost podepsána rodičem či právním zástupcem, u žadatelů mezi 15-18 rokem věku je nutné k žádosti doložit písemný souhlas rodiče/právního zástupce a kopii jeho cestovního dokladu),,
 2. originální cestovní doklad + kopie identifikační strany cestovního dokladu, předchozích schengenských víz, apod.
  • - pas musí být platný nejméně 3 měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území Schengenu. Dále nesmí být cestovní doklad starší 10 let a musí obsahovat nejméně 2 prázdné stránky,
  • - pro seznam uznávaných cestovních dokladů ze strany jednotlivých členských států Schengenu navštivte webovou stránku Evropské komise,
 3. aktuální fotografie (rozměr 3,5 x 4,5 cm, splňující podmínky standardů ICAO, světlé pozadí, neutrální výraz obličeje, zakrytí vlasů možné pouze z náboženských důvodů),
 4. cestovní zdravotní pojištění (nevyžadováno u držitelů diplomatických pasů a rodinných příslušníků občanů EU) – platné pro celé území Schengenu a celou dobu pobytu s minimálním pojistným krytím ve výši 30.000 EUR,
 5. rezervace letenky včetně zpátečního letu a vnitroschengenských přesunů (velvyslanectví si vyhrazuje právo vyžádat si v případě potřeby plně uhrazenou letenku),
 6. rezervace hotelu příp. jiný doklad o zajištěném ubytování pro celou dobu pobytu v schengenském prostoru;
 7. doklad prokazující dostatečné finanční prostředky pro zamýšlenou návštěvu schengenského prostoru:
  • - v případě občanů GCC je vyžadován bankovní výpis za poslední 3 měsíce, příp. kopie kreditní karty s výpisem ke kreditnímu účtu
  • - u ostatních žadatelů je vyžadován výpis z bankovního účtu v anglickém jazyce za období posledních 6 měsíců (online výpisy je nutné opatřit razítkem příslušné bankovní instituce). Pokud žadateli není zasílán plat na bankovní účet, je požadováno doložení výplatních listů,
 8. originální doklady potvrzující účel cesty:
  • - pro obchodní účely/ konference/účast na sportovních akcích: zvací dopis zvoucího subjektu/organizátora (originál či doklad zaslaný z oficiálního faxového čísla nebo emailu daného právnického subjektu), případně formulář Pozvání ověřeného cizineckou policií ČR,
  • - pro účely návštěvy příbuzných či přátel: zvací dopis či formulář Pozvání ověřeného cizineckou policií ČR,
  • - pro účely zdravotní: lékařská zpráva ze saúdské zdravotní či rehabilitační instituce + rezervační dopis českého zdravotnického zařízení uvádějící typ rezervované léčby, data pobytu a finanční částku za pobyt s léčbou  (z dokladu by mělo vyplývat, zda bude žadatel v daném zařízení též ubytován) + potvrzení o předplacení pobytu či jiný způsob prokázání finančních prostředků,
  • - pro studijní účely: doklad od přijímající instituce v České republice (případně též od vysílající instituce),
  • - pro účely turistiky v několika schengenských státech: itinerář objasňující způsob přejezdu mezi jednotlivými zeměmi, hotelové rezervace (příp. jiný doklad o zajištěném ubytování) pro všechny země zamýšlené návštěvy a celou dobu pobytu, 
 9. originální dopis zaměstnavatele/sponzora v Saúdské Arábii (s podpisem a razítkem zaměstnavatele a dále ověřeným razítkem Obchodní komory)
  • - dopis musí obsahovat údaje o délce pracovního vztahu, pozici žadatele, výši platu a účelu cesty,
  • - u žadatelů – podnikatelů se dokládá „trade license“ + 1 kopie,
  • - u domácích sil je vyžadován dopis sponzora/zaměstnavatele a kopie originální pracovní smlouvy,
  • - arabské doklady je nutné doložit s překladem do anglického/českého jazyka,
 10. u nezletilých cestujících bez rodiče/právního zástupce: písemný souhlas rodiče/právního zástupce a kopie jeho/jejího pasu.

 

Navíc, pro saúdské žadatele:

 1. kopie saúdské identifikační karty v případě, že cestovní doklad neuvádí místo narození,

 

Navíc, pro nesaúdské žadatele:

 1. pobytová karta Iqama + 1 kopie,
 2. saúdské „re-entry“ vízum – platnost víza musí přesahovat datum předpokládaného návratu ze schengenského prostoru.

V Saúdské Arábii je pro žadatele i schengenské konzuláty závazný tzv. Harmonizovaný seznam dokumentů (PDF, 46 KB) Více informací o podmínkách podání žádosti o krátkodobé vízum se můžete dozvědět v brožuře Schengen information leaflet (PDF, 108 KB).


 

Vízový poplatek - Žadatele hradí při podání žádosti nevratný poplatek odpovídající částce 80 EUR (děti do 6 let od vízového poplatku osvobozeni, děti od 6 - 12 let jsou zpoplatněni částkou 40 EUR). Poplatek je hrazen v místní měně, dle aktuálního měsíčního kurzu.

Otisky prstů jsou snímány všem žadatelům s výjimkou dětí mladších 12 let a žadatelů, kteří otisky odevzdali v posledních 5 letech. Další výjimky stanovuje Vízový kodex (článek 13).


Poznámky:

 • - Všechny arabské dokumenty musejí být dokládány s překladem do anglického či českého jazyka!
 • - Každý žadatel musí podat samostatnou žádost, včetně dětí zapsaných v cestovním dokladu rodiče.
 • - Rodinní příslušníci občanů EU – Výše uvedené podmínky se nevztahují na rodinné příslušníky občanů EU. Rodinný příslušník občana EU musí předložit při podání žádosti originál dokladu prokazující jeho vazbu na občana EU, kopii cestovního dokladu příslušného občana EU a doklad prokazující, že žadatel občana EU do zemí schengenského prostoru doprovází či jej následuje.

 

přílohy

Schengen information leaflet 107 KB PDF (Acrobat dokument) 5.12.2016

arabština + angličtina 80 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 21.1.2020