english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízový informační systém

Vízový informační systém (VIS) je systém pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi schengenskými zeměmi. Hlavním cílem je usnadnit procedury podání žádosti o vízum a kontroly na vnější hranici, jakož i zvýšit bezpečnost.

Se zavedením VIS se všichni žadatelé o krátkodobé (schengenské) vízum musejí dostavit osobně, aby odevzdali biometrické údaje (otisky prstů a digitální fotografii), což je jednoduchá a diskrétní procedura.

V případě opakované žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum, kdy žadatel již v předchozích 5 letech otisky na některém ze schengenských zastupitelských úřadech odevzdal, jsou využity otisky uložené ve VIS z předchozí žádosti. V některých případech, při opodstatněných pochybnostech o identitě žadatele apod., mohou konzuláty nadále požadovat nové odebrání otisků prstů i v době kratší 5 let.

Výjimky z povinnosti poskytnout otisky prstů se týkají:

  • dětí mladších 12 let;
  • osob, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné;
  • hlav států a členů vlád (včetně doprovázejících manželů/manželek a členů jejich oficiálních delegací), pokud cestují za oficiálním účelem.

Účelem tohoto globálního procesu zavádění VIS je lépe chránit žadatele proti krádežím identity a zabraňovat padělání dokumentů a fenoménu tzv. visa-shopping. Například, otisky prstů jsou v širokém měřítku používány uvnitř EU s cílem zvýšit zabezpečení různých dokumentů (občanských průkazů, cestovních pasů). Použití biometrických údajů s cílem potvrdit totožnost jejich držitele má za následek přesnější, rychlejší a bezpečnější kontroly na hranicích.


Ochrana biometrických údajů ve VIS

V předpisech týkajících se VIS jsou definována přísná pravidla na ochranu údajů, přičemž jejich dodržování podléhá kontrole národních i evropských orgánů na ochranu osobních údajů.   

Údaje jsou uchovávány ve VIS maximálně 5 let od data ukončení platnosti víza, pokud bylo vízum vydáno; nebo od nového data ukončení platnosti víza, pokud byla platnost tohoto víza prodloužena; nebo od data, kdy bylo přijato rozhodnutí o neudělení víza. 

Každá osoba má právo obdržet informace o údajích, které jsou o ní vedeny ve VIS, a to od té schengenské země, která tyto údaje do systému vložila. Každá osoba může také žádat, aby nepřesné údaje, jež se jí týkají, byly opraveny a aby neoprávněně vložená data byla vymazána.

V každé schengenské zemi existuje národní orgán, jenž nezávisle dohlíží, jakým způsobem daná země zpracovává osobní údaje registrované ve VIS.

Evropský úřad na ochranu osobních údajů stejně tak dohlíží na činnost orgánu, jenž VIS spravuje.  

 

Přístup do VIS

Přímý přístup k údajům uloženým do VIS mají orgány odpovědné za vydávání víz, hraniční a imigrační kontroly a azylové procedury. Údaje ve VIS zpravidla nemohou být zpřístupněny třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

Od 1. září 2013 orgány schengenských zemí činných v trestním řízení mohou žádat přístup k údajům uchovávaným ve VIS, a to na základě velmi přísných zákonných podmínek a pouze za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických a jiných závažných kriminálních činů. Za týmiž účely bude mít do VIS přístup i Europol.

 

Více informací o VIS lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo Evropské komise.