français  česky 

rozšířené vyhledávání

Pomoc občanům v nouzi

Poskytování pomoci v nouzi českým občanům po pracovní době:
Tel.: +420 222 264 234

Upozorňujeme, že tato linka funguje mimo pracovní dobu zastupitelského úřadu a je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života!
Ve všech ostatních případech nás, prosím, kontaktujte v pracovní době.

Územní působnost Velvyslanectví ČR v Paříži: Francie, Monacké knížectví, Guadeloupe, Martinik, Guyana, Réunion, Mayotte, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna, Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Francouzská jižní a Antarktická území a Clippertonův ostrov.

V článku naleznete další užitečná telefonní čísla a rady pro pomoc ve Francii.

 

Tísňové linky


112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání, umožňuje lokalizaci volajícího, operátoři hovoří několika světovými jazyky


Francouzská národní telefonní čísla

15 - První pomoc (SAMU)

17 - Policie (Police nationale), četnictvo (Gendarmerie)

18 - Hasiči (Sapeurs-pompiers)

 


Pomoc v nouzi - základní informace

Zdravotnictví a důležitá telefonní čísla


 

Před cestou do zahraničí doporučujeme registrovat se v aplikaci DROZD, která umožňuje v případě potřeby organizovat pomoc českým občanům.

 

Ztráta či odcizení dokladů a finančních prostředků


Zablokujte svoji platební kartu.

Na rychlý převod finančních prostředků do zahraničí se specializuje společnost WESTERN UNION.

Ztrátu či krádež ve vlastním zájmu nahlaste co nejdříve na nejbližší policejní stanici, četnické stanici či stanici městské policie.

Kontaktujte místní Ztráty a nálezy  "OBJETS TROUVÉS". Působí při prefektuře nebo při radnici. Do webového vyhledávače zadejte výraz "OBJETS TROUVÉS + město".


Ztráty a nálezy v Paříži

Ztráty a nálezy na letišti CDG v Paříži

Ztráty a nálezy ve vlacích

 

Ztráta cestovního dokladu


Cestovním dokladem se rozumí cestovní pas nebo občanský průkaz.

Na policejní či četnické stanici požadujte vydáni protokolu s názvem:
„RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE LA PERTE /  DU VOL DU PASSEPORT / DE LA CARTE NATIONALE D´IDENTITÉ“.

V některých případech vydávají bezpečnostní orgány místo uvedeného protokolu jednodušší zápis s názvem:
"LA COPIE DA LA MAIN COURANTE".

Držitel cestovního dokladu (cestovního pasu či občanského průkazu) je v zahraničí povinen OSOBNĚ ohlásit ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález neprodleně též nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Cizí protokol o ztrátě cestovního dokladu je zapotřebí při ohlašování ztráty zastupitelskému úřadu předložit.

Případně držitel může ohlásit ztrátu či odcizení CP nebo OP elektronicky, a to buďto datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Přesnou formu elektronického hlášení a kam je nutné jej zaslat naleznete zde.

Při ohlášení na zastupitelském úřadě, zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu. Aby mohla daná osoba dále pokračovat v cestě, vydá jí zastupitelský úřad cestovní průkaz.

Prostudujte si též článek Cestovní doklady ČR.

 

Ztráta řidičského průkazu

Postup při ztrátě českého řidičského průkazu je popsán na Portálu české veřejné správy v článku Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Žádosti o vydání českých občanských průkazů a řidičských průkazů přijímají jen příslušné obecní úřady obce s rozšířenou působností na území ČR. Zastupitelské úřady ČR dosud nejsou oprávněny tyto žádosti přijímat.

 

 


 

Policejní pravomoc


Ve Francii je policejní pravomoc rozdělena mezi policii (Police nationale) a četnictvo (Gendarmerie nationale). Policie má v kompetenci větší města a četnictvo venkov.

Omezenou policejní pravomoc má i městská police (Police municipale).

Kontakty na místně příslušnou stanici lze vyhledat pomocí webového vyhledávače zadáním výrazu:

  • „Commissariat de police de + město“
  • „Gendarmerie nationale de + obec“
  • "Police municipale de + město"

Oficiální webový zdroj adres je „Annuaire de l'administration". Užitečným zdrojem jsou též Žluté stránky.

 Konzulární pohotovostní služba Velvyslanectví ČR v Paříži


Konzulární pohotovostní služba poskytuje pomoc v nouzi po pracovní době.

+420 222 264 234

Na tomto čísle se neposkytují informace o podmínkách cestování, ty naleznete v rubrice "Informace na cesty a konzulární záležitosti" na hlavní stránce Velvyslanectví (www.mzv.cz/paris).

Linka funguje pouze mimo pracovní dobu zastupitelského úřadu a je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života. V ostatních případech nás kontaktujte v pracovní době.

 

 Slovníček základních výrazů

doporučujeme stáhnout si do mobilního telefonu applikaci google translate, dají se používat i fotografie či poukázat na text, nebo i diktafon:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=google+translate+french+to+czech

záchranná služba - SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente)
potřebuji lékařskou pomoc - J´ai besoin d'une assistance médicale
nemocnice - hôpital
pohotovost - urgences
lékař – le docteur, le médecin
zranění - la blessure
bolest – la douleur
nehoda - accident

zdravotní pojištění – assurance maladie
cestovní pojištění – assurance voyage
Evropský průkaz zdravotního pojištění - La carte européenne d'assurance maladie (CEAM)

policejní stanice - commissariat de police
četnická stanice - gendarmerie
prohlásit  -  déclarer
prohlášení, výpověď  -  la déclaration
ztráta  -  la perte
krádež  -  le vol
protokol  -  le procès-verbal (zkr. PV)
jednoduchý úřední zápis - la copie de la main courante

Česká republika - République tchèque
Česko - Tchéquie
český - tchèque
Jsem občan České republiky - Je suis un citoyen de la République tchèque
Jsem občanka České republiky - Je suis une citoyenne de la République tchèque

příjmení  -  nom
jméno  -  prénom
datum narození  -  la date de naissance
místo narození  -  le lieu de naissance
adresa  -  adresse

český občanský průkaz  -  la carte nationale d'identité tchèque
český cestovní pas  -  le passeport tchèque
český řidičský průkaz  -  le permis de conduire tchèque
platební karta  -  la carte bancaire
peněženka  -  le porte-monnaie
peníze - argent
peníze v hotovosti  -  argent liquide

letadlo  -  avion
letiště - aéroport
vlak  -  le train
nádraží - la gare
automobil - la voiture
dálnice - autoroute
silnice - la route

 


 

Nouzové ubytování


Levné ubytování lze nalézt pomocí internetového vyhledávače zadáním výrazu „hébergement pas cher + město".

Veřejné umývárny lze nalézt zadáním výrazu „bains douches municipaux + město".

Ve Francii zajišťuje nouzové bezplatné ubytování instituce Le Samu Social, která provozuje zdarma telefonní linku 115, která je k všude k dosažení non-stop. V Paříži se zde lze domluvit anglicky, rusky a španělsky. Ve větších městech lze nalézt nouzové ubytování též pomocí internetového vyhledávače zadáním výrazu „Centre d'hébergement d'urgence (CHU) + město". Zejména v zimním období však bývá složité volné kapacity najít.

Pařížská radnice provozuje Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP).
Adresa sídla CASVP: 5 boulevard Diderot, Paris 12e, tel.: 01.44.67.16.07. Odkaz

Pro mladé muže od 18 do 27 je určena ubytovna 

CHU George Sand
26, avenue de l'Observatoire
75014 Paris
01 46 36 22 27

Pro ženy stejného věku je určena
CHU Plurielles
16, rue Lamartine 
75009 Paris 
Tél : 01 55 07 81 34

Veřejné umývárny provozované pařížskou radnicí

 
Charitativní organizace ve Francii
 

Francouzský červený kříž

Mouvement Emmaüs

Katolická charita

Le Secours populaire francais

Armée du Salut