français  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady ČR

Občané ČR mohou k cestám do států Evropské unie jako standardní cestovní doklad použít platný cestovní pas nebo občanský průkaz.


Každá osoba, včetně nezletilých dětí, musí mít svůj vlastní cestovní doklad.

Původně učiněné zápisy dětí do cestovních dokladů již nejsou platné.

Na našem velvyslanectví lze požádat o vydání:


Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nelze podat žádost o vydání občanského průkazu ani řidičského průkazu.

Užitečné informace o osobních dokladech a cestovních dokladech naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR v sekci Služby pro veřejnost, článek Osobní doklady.

 

 

Ztráta či odcizení cestovního dokladu

 

Ztrátu či odcizení cestovního pasu či občanského průkazu je nutno neprodleně OSOBNĚ oznámit:

 

Francouzská policie či četnictvo vydává při ztrátě či odcizení pasu / občanského průkazu protokol, který se nazývá:
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE PERTE OU DE VOL DE PASSEPORT / CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

V některých případech vydávají orgány místo uvedeného protokolu jednodušší zápis s názvem:
"LA COPIE DA LA MAIN COURANTE".

Naše velvyslanectví či honorární konzulát následně vydá k návratu do České republiky cestovní průkaz. 


Při ztrátě dokladů doporučujeme seznámit se též s článkem Pomoc občanům v nouzi.