français  česky 

rozšířené vyhledávání

Právní poradenství

Zastupitelský úřad nemůže být účastníkem správního, občanskoprávního ani trestního řízení.

Články uveřejněné v této sekci poskytují základní orientaci v dané problematice. K řešení konkrétních případů dáváme v úvahu využít služeb advokátů.

Seznam frankofonních advokátů

thumb

Potřebujete-li právní pomoc ve francouzském jazyce, informujeme Vás o existenci následujících právních zástupců schopných komunikovat v českém i francouzském jazyce. více ►

Mezinárodně právní ochrana dětí

V době otevřených hranic a snadného cestování je běžné, že vzniká mnoho smíšených manželství. Společné soužití lidí pocházejících z rozdílných kultur však může přinášet specifické problémy. Řešení takových situací je pak složitější, pokud se ze… více ►

Hotovost převážená přes hranice Francie

Nařízení č. 1889/2005 Evropského parlamentu a Rady snížilo na 10 000 EUR limit hotovosti převážené přes hranice Evropské unie bez povinnosti ohlásit tuto skutečnost celním orgánům. Hotovostí se rozumí jakákoli měna, šeky, cestovní šeky, peněžní… více ►

Cestování s domácími zvířaty do Francie

Dvojí zdanění

Držení a nošení zbraní ve Francii

 více ►

Stanování mimo kempy

Stanování mimo kempy a tzv. bivakování sice není ve Francii jednoznačně zakázáno, ale je regulované a kromě obecných zákazů platných na celém území může jednotlivé zákazy vymezit i místní radnice či prefektura. více ►

Odškodnění v případě fyzického násilí

Francouzské zákony umožňují též odškodnění v případě úmrtí či poškození zdraví v důsledku prokázané agrese. více ►

Trestně právní záležitosti

Francouzské právo rozlišuje delikty dle závažnosti na přestupky, přečiny a trestné činy. Přestupky jsou opět dle stupně závažnosti rozděleny do pěti tříd, přičemž pátá třída představuje přestupky nejzávažnější. Od této klasifikace je odvozen i… více ►