Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

France Ilustrace
Francie Francie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla


112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání, umožňuje lokalizaci volajícího, operátoři hovoří několika světovými jazyky

Francouzská národní telefonní čísla

15 - První pomoc (SAMU)
17 - Policie (Police nationale), četnictvo (Gendarmerie)
18 - Hasiči (Sapeurs-pompiers)
 

Před odjezdem z ČR je třeba zkontrolovat platnost Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC) a sjednat cestovní pojištění.

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví.

Navazující ošetření, repatriace na území ČR a v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči. Z tohoto důvodu doporučujeme před cestou do Francie sjednat cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, hospitalizaci, asistenční služby a repatriaci.

Za ošetření se ve Francii platí přímo lékaři, který vystaví potvrzení "FEUILLE DE SOINS". Toto potvrzení se po návratu do Česka předkládá zdravotní pojišťovně, jež posléze náklady proplatí.

Podrobné informace poskytuje portál Vaše Evropa, kapitola Zdraví, článek Neplánovaná zdravotní péče.

 

Slovníček základních výrazů

záchranná služba - SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente)
potřebuji lékařskou pomoc - J´ai besoin d'une assistance médicale
nemocnice - hôpital
pohotovost – urgences

lékař – le docteur, le médecin

nehoda – accident

zranění - la blessure

bolest – la douleur
 

zdravotní pojištění – assurance maladie

cestovní pojištění – assurance voyage

Evropský průkaz zdravotního pojištění - La carte européenne d'assurance maladie (CEAM)

Jsem občan České republiky - Je suis un citoyen de la République tchèque
Jsem občanka České republiky - Je suis une citoyenne de la République tchèque
 

český občanský průkaz  -  la carte nationale d'identité tchèque
český cestovní pas  -  le passeport tchèque

příjmení  -  nom
jméno  -  prénom
datum narození  -  la date de naissance
místo narození  -  le lieu de naissance
adresa  -  adresse


policejní stanice - commissariat de police
četnická stanice - gendarmerie

platební karta  -  la carte bancaire
peníze v hotovosti  -  argent liquide


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.