česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Sazebník vízových poplatků

Správní poplatky jsou na KO ZÚ Moskva vybírány bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu.

Poplatek je hrazen za podání žádosti, nikoli za udělení víza!

Poplatky pro občany Ruské federace:

Schengenské vízum: 35 EUR

Schengenské vízum: EXPRES 70 EUR

Podání odvolání: 60 EUR

Dlouhodobé vízum: 2.500 Kč

Povolení k dlouhodobému pobytu: 2 500 Kč

Zaměstnanecká karta / Modrá karta / Dlouhodobé vízum za účelem podnikání: 5000 Kč

Povolení k trvalému pobytu: 2 500 Kč

Upozornění:

Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
  2. osoby mladší 6 let,
  3. držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů,
  4. žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
  5. výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,
  6. zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Od vízových poplatků mohou být osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. osoby ve věku do 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Upozornění:

U kategorií osob, které mohou být osvobozeny od vízového poplatku, záleží na posouzení zastupitelského úřadu České republiky, zda  bude tento poplatek vybírán.