česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Aktuální vízová činnost konzulárního oddělení

Vydávání víz pro občany Ruské federace a Běloruska zůstává i nadále omezeno z nařízení Vlády ČR.

Omezení se s účinností od 31. března 2023  opírá o zákon č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů (plné znění zákona č. 175/2022 Sb. (PDF, 306 KB)).

Tento zákon umožňuje vládě nařízením stanovit, je-li to nezbytné z důvodu ochrany zahraničně politických zájmů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nepřijatelnost určitých vízových a pobytových žádostí podávaných na zastupitelských úřadech. Zároveň umožňuje vládě nařízením stanovit, na které žádosti a skupiny občanů třetí země se nařízení nevztahuje.

Nařízení vlády č. 79/2023 s platností od 31. března 2023, o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech stanoví, o jaké pobytové tituly mohou určité skupiny občanů Ruska a Běloruska žádat. Nepřijatelnost žádostí se týká i žádostí těch občanů Ruska či Běloruska, kteří jsou současně státními občany jiného státu.

Konzulát může přijímat žádosti dle §2 výše uvedeného nařízení:

a) žádosti o udělení krátkodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem:

  1. občana České republiky podle § 15a odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky a takového občana doprovází nebo následuje, nebo
  2. občana Evropské unie podle § 15a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky a takového občana doprovází nebo následuje,

b) žádosti o udělení dlouhodobého víza, je-li žadatel rodinným příslušníkem osoby požívající doplňkové ochrany na území České republiky podle zákona o azylu; za rodinného příslušníka se považuje toliko žadatel, který je k takové osobě ve vztahu podle § 42a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

c)  žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podle § 42a odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

d) žádosti o krátkodobá víza či dlouhodobá víza či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podle §64 odst. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky podanou občanem Běloruské republiky, jenž má na území Ruské federace povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu,

e) žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu, je-li žadatel cizincem podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo

f) žádosti o udělení víza nebo vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je-li pobyt žadatele na území v zájmu České republiky.

Podání žádostí dle výše uvedeného odstavce a) je možné v jakkémkoliv vízovém centru.

Registraci k podání výše uvedených žádostí, dle odstavců c) - e) lze provést dle instrukcí konzulátu .

Ti, jež jsou držiteli  povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a končí jim platnost cestovního dokladu, tento doklad ztratili či jim byl odcizen si i nadále mohou na konzulárním oddělení podat žádost o tzv. přenesení platného víza (přelepku) do nově vydaného cestovního dokladu. Tyto žádosti budou přijímány na základě předchozí registrace na e-mailovou adresu Moscow.Consulate@mzv.gov.cz . Tyto žádosti mohou podat pouze samotní žadatelé či zákonní zástupci žadatelů mladších 12 let.

Služby notářské povahy, u výše uvedených žadatelů o dlouhodobé pobytové tituly jsou poskytovány během podání žádosti.

 

 

 

přílohy

plné znění zákona č. 175/2022 Sb. 305 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2022