česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

DROZD - registrace cestovatelů do RF

ZÚ Moskva informuje, že na stránkách MZV je nově k dispozici mobilní aplikace DROZD.

DROZD (Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí) je služba, která českým občanům umožňuje poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v Ruské federaci.

Získané informace slouží k poskytování operativní pomoci našim občanům v nejrůznějších situacích včetně přírodních katastrof, sociálních nepokojů a ozbrojených konfliktů. Aplikace umožňuje především rychlé kontaktování cestovatele nebo jeho příbuzných v ČR v případě potřeby. Aplikace umožňuje i rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí.

Aplikace je tedy schopna během relativně krátké doby například předat informaci o plánované evakuaci i vytvořit seznam evakuovaných. Osobní data budou v systému uchovávána jen po dobu předpokládaného pobytu v zahraničí. Po jeho ukončení obdrží cestovatel automaticky e-mailovou zprávu, která mu interaktivně umožní příslušný záznam z databáze ihned odstranit. Pokud na e-mail nebude reagovat, bude záznam automaticky vymazán po uplynutí 4 týdnů od zadaného termínu ukončení cesty.

Obdobné systémy dobrovolné registrace prostřednictvím internetu zavedla v posledních letech řada vyspělých států. Odkaz na webovou aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ se nachází na webové stránce MZV v kapitole „Cestujeme“. Samostatně je též přístupná na adrese http://drozd.mzv.cz/.

Po spuštění aplikace cestovatel sám vyplní jednoduchý formulář, který se skládá ze čtyř částí:

  1. Informace o cestovateli
  2. Informace o spolucestujících rodinných příslušnících
  3. Údaje o pobytu v zahraničí
  4. Kontaktní osoba v ČR