česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová právní úprava v oblasti zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Žadatelé, kterým bylo uděleno dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu, musí před vyznačením dlouhodobého víza nebo víza za účelem převzetí povolení k pobytu předložit doklad o sjednaném zdravotním pojištění dle následujících pravidel:

1) Žadatel může předložit pojištění nutné a neodkladné péče na 90 dní pobytu a komplexní zdravotní pojištění na zbytek pobytu

nebo

2) komplexní pojištění na celou dobu pobytu

3) Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednou pojistnou událost činí nově 400 000 EUR místo dosavadních 60 000 EUR.

4) Pojištění nutné a neodkladné péče je možné sjednat u jakékoliv pojišťovny působící na území České republiky nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo ve státě, jehož cestovní doklad žadatel vlastní nebo kde má povolen pobyt

5) Komplexní zdravotní pojištění je možné sjednat  u všech pojišťoven působících v České republice, tedy nikoliv jen u Všeobecné zdravotní pojišťovny (PVZP) jak tomu bylo doposud.

6) Pojištění sjednané u pojišťovny PVZP do 19.9.2023 může mít po přechodnou dobu do dne 19.12.2023 dosavadní limit na jednou pojistnou událost ve výši 60 000 EUR.

7) S účinností od 1.1.2024 budou děti do věku 18 let  v případě uděleného povolení k dlouhodobému pobytu (netýká se tedy uděleného dlouhodobého víza) zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu stačí doložit zdravotní pojištění pouze do konce roku 2023, minimálně však na dobu 40 dnů.

8) S účinností od 1.1.2024 bude v případě dětí do 18 let, stejně jako u povolení k pobytu za účelem zaměstnání, vyžadováno pojištění nutné a neodkladné péče na dobu min. 40 dnů, tj. do doby než se na žadatele začne vztahovat systém veřejného zdravotního pojištění resp. jej začne platit zaměstnavatel.