česky  english 

rozšířené vyhledávání

Univerzální periodický přezkum

Univerzální periodický přezkum (UPR) je mezivládní procedura zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. Mechanismus UPR, ustavený Valným shromážděním OSN v roce 2006, je jednou z inovací spojených se zřízením Rady OSN pro lidská práva.

Skutečnost, že každý stát je opakovaně jednou za zhruba 4 a půl roku podroben ze strany ostatních států a nevládních organizací lidskoprávnímu přezkumu, činí z UPR unikátní proceduru významně přispívající k dodržování a monitorování lidských práv ve světě. Důležitou přidanou hodnotou UPR je právě skutečnost, že se jeho prostřednictvím do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Všechny státy již byly alespoň třikrát UPR podrobeny. V současné době probíhá čtvrté kolo přezkumů. Situace v České republice byla posuzována v letech 2008, 2012 a 2017. Čtvrtý přezkum se uskuteční v roce 2023. ČR patří k zemím, které jsou v UPR nejaktivnější.

Přezkum probíhá třikrát do roka v pracovní skupině podřízené RLP (vždy zpravidla 14 zemí během každého zasedání). Bere v potaz mj. informace poskytnuté přezkoumávaným státem, lidskoprávními orgány OSN a národními lidskoprávními mechanismy či představiteli občanské společnosti. Během zasedání pracovní skupiny k UPR jednotlivé země přezkoumávanému státu kladou dotazy a adresují konkrétní doporučení. Přezkoumávaný stát má možnost jednotlivá doporučení přijmout či odmítnout.

UPR33: ČR vystoupila během květnového zasedání univerzálního periodického přezkumu

thumb

ČR se aktivně zapojila do zasedání mechanismu Univerzálního periodického přezkumu (UPR). V rámci květnového zasedání vystoupila v dialozích s devíti přezkoumávanými zeměmi. více ►

UPR32: ČR se zapojila do lednového zasedání mechanismu Univerzálního periodického přezkumu

thumb

V rámci prvního zasedání mechanismu Univerzálního periodického přezkumu (UPR) v roce 2019 se Česká republika zapojila do dialogu s osmi přezkoumávanými zeměmi. více ►

UPR31: ČR opět zapojena do univerzálního periodického přezkumu lidských práv

thumb

Od 5. do 16. listopadu se v Ženevě konalo 3. kolo univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv v členských zemích OSN. Česká republika se jej jako jeho tradiční podporovatel aktivně… více ►

UPR30: ČR se aktivně zúčastnila

thumb

Ve dnech 7. až 18. května 2018 v Ženevě proběhlo 30. zasedání pracovní skupiny k Univerzálnímu periodickému přezkumu (UPR). Česká republika se jako tradiční podporovatel mechanismu UPR zasedání aktivně zúčastnila více ►

UPR 29 – ČR vystoupila s doporučeními adresovanými osmi zemím

thumb

Česká republika, jakožto tradiční podporovatel mechanismu Univerzálního periodického přezkumu lidských práv (UPR), se aktivně zúčastnila 29. zasedání pracovní skupiny k UPR konaného v Ženevě od 15. do 26. ledna 2018. Osm ze čtrnácti… více ►