česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

Rada OSN pro lidská práva ukončila své 55. zasedání

thumb

Rada OSN pro lidská práva ukončila své 55. zasedání trvající šest týdnů. V rámci posledního týdne vystoupil stálý představitel Václav Bálek v interaktivním dialogu s vysokým komisařem pro lidská práva s národním projevem k situaci na Ukrajině.… více ►

Návštěva státního tajemníka Radka Rubeše u příležitosti 55. zasedání Rady OSN pro lidská práva

thumb

V pondělí 26. února začalo v Ženevě 55. zasedání Rady OSN pro lidská práva. ČR zastupoval v segmentu na vysoké úrovni ve dnech 26. až 28. února státní tajemník Radek Rubeš. Kromě lidskoprávní tématiky se věnoval i oblastem dalších mezinárodních… více ►

ČR na 55. zasedání Rady OSN pro lidská práva

thumb

Od 26. února do 5. dubna probíhá 55. řádné zasedání Rady OSN pro lidská práva. ČR se zasedání zúčastní jako pozorovatel a bude nadále aktivně vystupovat a zapojovat se do vyjednávání rezolucí. více ►

Ministerstvo zahraničí hostilo neformální setkání Rady OSN pro lidská práva

thumb

Nové výzvy v otázce lidských práv nebo větší zapojení nevládního sektoru. To byla některá z témat neformálního zasedání Rady OSN pro lidská práva, které Ministerstvo zahraničních věcí pořádalo v pátek 24. listopadu 2023 v Černínském paláci. více ►

Pozvánka: Akce pořádaná organizací Člověk v tísni za české podpory k situaci na okupovaném Krymu

thumb

Dne 26. září se za české podpory uskuteční tematický večer organizace Člověka v tísni k lidskoprávní situaci na okupovaném Krymu. více ►