česky  english 

rozšířené vyhledávání

Univerzální periodický přezkum

Univerzální periodický přezkum (UPR) je mezivládní procedura zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. Mechanismus UPR, ustavený Valným shromážděním OSN v roce 2006, je jednou z inovací spojených se zřízením Rady OSN pro lidská práva.

Skutečnost, že každý stát je opakovaně jednou za zhruba 4 a půl roku podroben ze strany ostatních států a nevládních organizací lidskoprávnímu přezkumu, činí z UPR unikátní proceduru významně přispívající k dodržování a monitorování lidských práv ve světě. Důležitou přidanou hodnotou UPR je právě skutečnost, že se jeho prostřednictvím do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Všechny státy již byly alespoň třikrát UPR podrobeny. V současné době probíhá čtvrté kolo přezkumů. Situace v České republice byla posuzována v letech 2008, 2012 a 2017. Čtvrtý přezkum se uskuteční v roce 2023. ČR patří k zemím, které jsou v UPR nejaktivnější.

Přezkum probíhá třikrát do roka v pracovní skupině podřízené RLP (vždy zpravidla 14 zemí během každého zasedání). Bere v potaz mj. informace poskytnuté přezkoumávaným státem, lidskoprávními orgány OSN a národními lidskoprávními mechanismy či představiteli občanské společnosti. Během zasedání pracovní skupiny k UPR jednotlivé země přezkoumávanému státu kladou dotazy a adresují konkrétní doporučení. Přezkoumávaný stát má možnost jednotlivá doporučení přijmout či odmítnout.

UPR46: ČR se zapojí do přezkumu devíti států

Od 29. dubna do 10. května 2024 proběhne 46. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv v členských zemích OSN. více ►

UPR45: ČR se zapojí do přezkumu lidských práv v členských zemích OSN

Od 22. ledna do 2. února 2024 proběhne 45. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv v členských zemích OSN. ČR se zapojí do přezkumu sedmi států. více ►

UPR44: ČR se zapojí do přezkumu lidských práv v členských zemích OSN

thumb

Od 6. do 17. listopadu 2023 proběhne 44. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv v členských zemích OSN. ČR se zapojí do přezkumu sedmi států. více ►

Rada OSN pro lidská práva přijala na svém 53. zasedání zprávu k univerzálnímu periodickému přezkumu ČR

thumb

V rámci svého 53. zasedání přijala Rada OSN pro lidská práva dne 6. července 2023 závěry univerzálního periodického přezkumu (UPR) ČR, jejíž přezkum se uskutečnil v lednu 2023. více ►

UPR43: ČR se zapojí do přezkumu lidských práv v členských zemích OSN

thumb

Od 1. do 12. května 2023 proběhne 43. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv v členských zemích OSN. ČR se zapojí do přezkumu osmi států. více ►