česky  english 

rozšířené vyhledávání

Snižování rizika katastrof

V posledních desetiletích je častěji pozorován zvýšený výskyt katastrof jak antropogenního, tak přírodního původu. Za jednu z příčin vzrůstající frekvence katastrof, zejména přírodního původu, je považována také změna klimatu. Snaha mezinárodních organizací o snížení rizika katastrof vyústila ve vyhlášení Mezinárodní dekády pro snižování následků přírodních katastrof (1990–1999) a v uspořádání 1. světové konference o omezování přírodních katastrof v roce 1994 v japonské Jokohamě.

Spolupořadatelem konference byl Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (UNISDR), který zároveň vykonává funkci sekretariátu pro Mezinárodní strategii pro snižování rizika katastrof (ISDR) a sídlí v Ženevě. Součástí regionálních aktivit v rámci strategie je činnost Evropského fóra pro snižování rizika katastrof, které se zaměřuje na problémy jednotlivých regionů a výměnu zkušeností z řešení katastrof specifických pro evropský region.

V roce 2005 se konala 2. světová konference o snižování rizika katastrof v japonském Kóbe. Jednání a diskuze v rámci konference vyústily v přijetí zásadního dokumentu -  „Budování odolnosti národů a společenství vůči katastrofám: Akční rámec z Hyogo pro období 2005–2015“, jehož úkolem bylo posílit schopnosti zemí v oblasti identifikace rizika a investování do připravenosti na katastrofy.

Ministr životního prostředí na zasedání 3. světové konference o snižování rizika katastrof v Sendai

Ministr životního prostředí na zasedání 3. světové konference o snižování rizika katastrof v Sendai

3. světová konference o snižování rizika katastrof, která se konala v roce 2015 v japonském Sendai, přijala nový Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof 2015 - 2030 (PDF, 395 KB). Česká republika se díky členství v byru Přípravného výboru významně podílela na přípravách celé konference i Akčního rámce a jeho indikátorů. Delegaci ČR na konferenci vedl Richard Brabec, ministr životního prostředí. Jednání se zúčastnili i zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR a odborníci z Národní platformy pro snižování rizika katastrof (poradního orgánu Ministerstva životního prostředí ČR, jehož členové se podílí i na činnosti pracovních skupin UNISDR). Na základě závěrů konference pak byla ustanovena tzv. Otevřená mezivládní pracovní skupina odborníků pro indikátory a terminologii pro snižování rizika katastrof, v rámci které aktivně působí i zástupci ČR.

Více informací o problematice snižování rizika katastrof naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

přílohy

Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof 2015 -... 394 KB PDF (Acrobat dokument) 9.11.2016

Nové technologie při snižování rizika katastrof

thumb

Na pondělí 12. září připravila ČR, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC), Úřad OSN pro snižování rizika katastrof (UNDRR) a Evropská unie (EU) akci na vysoké úrovni zaměřenou na Nové technologie při snižování rizika… více ►