česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matrika

O zápis narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo mimo území České republiky, a o vydání českých matričních dokladů lze zažádat prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Lublani. Matriční doklady vydává Úřad městské části Brno-střed.

Zápis narození dítěte a vydání rodného listu České republiky

Zápis úmrtí a vydání úmrtního listu České republiky

Zápis uzavření registrovaného partnerství

Zápis uzavření manželství a vydání oddacího listu České republiky

Žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu

Potřebujete-li nový rodný list, oddací list, úmrtní list nebo doklad o partnerství, můžete si jej obstarat prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Lublani. více ►

Zápis rozvodu manželství do matriční knihy v ČR

Pokud bylo manželství rozvedeno ve Slovinsku, je třeba požádat o zápis této skutečnosti do matriční knihy vedené českým matričním úřadem. O zápis rozvodu lze požádat prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Lublani. více ►

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Změna příjmení (ženy)

Zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin uplatňovaných v rámci EU

thumb

Dne 16. února 2019 vstoupilo v účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016, které zjednodušuje některá pravidla pro předkládání matričních dokladů a dalších veřejných listin v členských státech… více ►