česky  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady ČR

Cestovní pasy pro občany České republiky

Na Velvyslanectví České republiky v Lublani lze požádat o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji. K podání žádosti o vydání cestovního pasu je nezbytné se dostavit osobně v úředních hodinách… více ►

Žádost o cestovní pas pro dítě mladší 15 let

Na Velvyslanectví ČR v Lublani lze požádat o vydání cestovního pasu pro dítě mladší 15 let se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. více ►

Předběžné ověření osobních údajů v evidenci obyvatel před podáním žádosti o vydání cestovního pasu

Cestovní průkazy

Cestovní průkaz je náhradní cestovní doklad neobsahující biometrické prvky, vydávaný pouze nouzově v odůvodněných případech. Doklad může být vydán českému občanu, který nemá jiný cestovní doklad (z důvodu ztráty, odcizení ap.), je však určen… více ►