Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Frankofonie

 

 

U zrodu mezinárodní organizace francouzsky mluvících zemí, Společenství Frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie, International Organization of La Francophonie, OIF) stojí od 70. let 20. st. Francie.

OIF původně vznikla jako tzv. Agentura pro kulturní a technickou spolupráci (Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, 20. 3. 1970, v nigerské Niamey). Společenství s globálním záběrem ( na 5 kontinentech, třetina členů OSN, s 803 mil. lidí, resp. 250 mil. frankofonů) si klade za cíl podporu:

  1. FR jazyka a lingvistické a kulturní diversity ve světě,
  2. míru, demokracie a LP,
  3. vzdělání a výzkumu a
  4. spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje a solidarity.

Mottem Společenství je „rovnost, komplementarita, solidarita“ (égalité, complémentarité, solidarité), odkazující na národní heslo FR „volnost, rovnost, bratrství“ (liberté, égalité, fraternité). V organizaci jsou zastoupeny země nejrůznějších profilů – 24 nejchudších zemí světa i 2 členové G8.

Ve Frankofonii existují 3 úrovně členství: plný člen, přidružený člen a pozorovatel (mimo samostatných státních entit i nestátní útvary z Kanady a Belgie). ČR je pozorovatelskou zemí od 1999.

Od roku 2012 organizuje Odbor veřejné diplomacie za MZV ČR společně se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzského institutu, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze a velvyslanectví frankofonních zemí soutěž pro české žáky a studenty francouzského jazyka a frankofonních reálií. Výsledky soutěže pro rok 2012 najdete zde.

 

přílohy

Frankofonie Další informace

Frankofonie 2021

20. březen je den organizace Frankofonie, kdy po celém Česku probíhají akce věnující se francouzštině. Hodnotící komise soutěže Frankofonie 2021 zasedala 9. března 2021. Do kategorie… více ►

Den Frankofonie 2018 na MZV

thumb

20. březen je den organizace Frankofonie, kdy po celém Česku probíhají akce věnující se francouzštině. Na MZV proběhlo tradiční ocenění žáků a studentů, kteří se zapojili do výtvarné a… více ►

.